Onderwijs 2000

 

Onderwijsdelegatie in Most

Van 17 tot 21 juni is een brede onderwijsdelegatie uit Meppel in Most geweest om de mogelijkheden voor samenwerking af te tasten.

De delegatie bestond uit:

  • docenten van Stad en Esch, Dingstede, De Woldstroom, Greijdanus college, Drenthe college
  • de directeur van de School voor Musische vorming
  • leden van het Platform Internationalisering Onderwijs Meppel
  • de wethouder Onderwijs

Bezocht werden:

  • twee basisscholen in Most
  • de technische school in Most
  • de school voor beroepsonderwijs in Litvínov
  • de Schola Humanitas in Litvínov
  • het gymnasium in in Litvínov
  • de school voor kunsten in Litvínov

Zie bijlagen:

Verslag Onderwijsreis Most

Lehrer von Holland in Most

 

Tsjechische docenten op bezoek

Docenten van de technische middelbare school in Most en de middelbare ambachtsschool in Litvínov zijn van 26 tot 30 november op bezoek geweest bij RSG Stad en Esch, locatie Randweg. De contacten tussen de drie scholen zijn tot stand gekomen tijdens een bezoek van een Meppeler onderwijsdelegatie aan Most in juni van dit jaar.

 

Zie bijlage

 

Tsjechische docenten op bezoek