Onderwijs 2007

Project ‘Samen verder in Europa’

Het in het schooljaar 2004/2005 met succes uitgevoerde project ‘Samen verder in Europa’ heeft in 2007 een vervolg gekregen. Het nieuwe project is uitgevoerd in 2007, 2008 en 2009. Het ‘Europafonds’ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het project mogelijk gemaakt met een aanzienlijke subsidie.

De deelnemers waren leerlingen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar:

- In Most de leerlingen van de hoogste twee klassen van het basisonderwijs.

- In Meppel de leerlingen van de klassen 1 en 2 van:

  • CSG Dingstede
  • Greijdanus College
  • AOC Terra
  • Stad en Esch Zuiderlaan
  • Stad en Esch Zuideinde

De thema’s van het project waren:

a.     Kennismaken met de landen van de Europese Unie
b.     Hoe werkt de Europese Unie
c.     De Europese Grondwet
d.     Reizen, studeren en werken in de EU
e.     Jeugdzorg en onderwijs in de EU
Als lesmateriaal werd veel documentatiemateriaal van de Europese instellingen gebruikt. 
 
Zie bijlage:
 
 
Thema a. is van 13 tot 15 juni 2007 afgesloten met een bezoek aan Brussel.
De thema’s b. en c. zijn gezamenlijk van 11 – 14 juni 2008 afgesloten in Most.
De thema’s d. en e. zijn gezamenlijk van 11 tot 13 juni 2009 afgesloten in Meppel.  

 

Van 13 t/m 15 juni 2007 is een groep leerlingen en begeleiders uit Meppel in Brussel geweest. Helaas was de geplande deelname van leerlingen uit Most aan deze reis door organisatorische problemen niet mogelijk.

 

Zie bijlagen