Alle activiteiten 2011

 

Werkgroepen in stadhuis Meppel

In maart 2010 is in Most het symposium ‘Burgerparticipatie bij bestuurlijke besluitvorming’ gehouden. Daarbij is afgesproken dat dit symposium een vervolg zou krijgen op een kleinschalige manier, zoals werkgroepen en stages over en weer.In dit kader heeft een delegatie uit Most van 11 t/m 15 mei 2011 Meppel bezocht.

 • burgemeester Vlastimil en mevrouw Vozka en wethouder Luboš Pitín 
 • zes afdelingshoofden en ambtelijke specialisten

 

De ambtelijke delegatie heeft deelgenomen aan twee werkgroepen:

1. Informatie technologie

 • Informatietechnologie binnen de gemeentelijke organisatie
 • Basis architectuur van het IT-systeem in de gemeente Meppel
 • Operationele IT-systemen / concrete toepassingen
 • IT-systeem beheer en onderhoud
 • IT-veiligheid en data back-up

2. De organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers

 

 • Organisatie van de gemeentelijke diensten aan burgers
 • Beheer (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort, enz.)
 • Hoe verlopen de contacten met de burgers
 • Overige wettelijke taken
 • Veiligheid
 • Back-office (vergunningen en subsidieaanvragen)

 

Meppeler Muziekfestival

 

Acteurs en een kinderkoor uit Most hebben op 13 en 14 mei deelgenomen aan het Meppeler Muziekfestival:

 • Een groep acteurs van de schouwburg in Most heeft in De Plataan de musical  “De lotgevallen van de brave soldaat Švejk” opgevoerd, naar de wereldberoemde, komische en satirische roman van de Tsjechische schrijver Jaroslav Hašek.
 • Het kinderkoor Korálek heeft op vrijdagavond in De Plataan en op zaterdag in de Oude Kerk aan de Groenmarkt concerten gegeven. De leden van het koor hebben gelogeerd in gastgezinnen.
 • Net als in 2009 speelde het orkestje Šrum Šrum op de zaterdagmiddag op verschillende pleinen in Meppel.

De delegatie uit Most onder leiding van burgemeester Vozka, die in Meppel was voor bestuurlijke en ambtelijke gesprekken, heeft de voorstelling op de vrijdagavond bijgewoond.

 

                                                     

Zie       Cultuur 2011

 

Jubileumcadeau Herberg ’t Plein

 

 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Herberg ’t Plein hebben Jaap en Petra de Boer een bedrag beschikbaar gesteld voor een project in Most.

Het geld is besteed aan een brochure van de Diakonie van de Evangelische kerk in Most, die een innovatief educatief programma voor scholieren van 14 – 18 jaar organiseert. Dit programma is gericht op ‘Financiële verantwoordelijkheid en het voorkomen van schulden in het persoonlijk- en gezinsleven’. De Diakonie wil met de verspreiding en bespreking van deze brochure jonge mensen helpen niet in de ‘schulden-val’ te raken. De doelgroep is jongeren uit sociaal zwakke groepen.

 

Zie bijlage

Brochure Diakonie

 

Concertreis naar Most

 

 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de schouwburg in Most heeft een grote delegatie uit Meppel (120 personen) van 21 t/m 25 oktober een bezoek aan Most gebracht met als hoofddoel om ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de schouwburg een avondvullend programma te verzorgen.

Overdag zijn concerten gegeven in bejaardenhuizen.

De deelnemers:

 • Jeugdkoor van Scala
 • Popkoor ‘The Midges
 • Sterrenberg Kapel
 • Vocaal Ensemble Doublet

Het draaiorgel De Parel heeft op diverse plaatsen in Most en bij de ingang van de schouwburg gespeeld.

Als cadeau is aan de jubilerende schouwburg aangeboden een bronzen replica van het beeld ‘De Harlekijn’, waarvan het origineel op het plein voor schouwburg Ogterop in Meppel staat.

                                                                              

                                                           replica " De Harlekijn" in schouwburg Most                        "De Harlekijn"  voor schouwburg Meppel
 
 
Zie bijlage

 

Zie voor meer foto's:  Concertreis

Zie       Cultuur 2011

 

 

Programma van de gemeenteraadsleden

 

Ook een aantal leden van de Meppeler Gemeenteraad heeft aan deze reis deelgenomen. Voor hen was een speciaal programma met werkbezoeken samengesteld. Zij bezochten o.a.:

 • het Kontaktný Centrum, voor drugsbeleid
 • Astra, dagopvang voor ouderen

 

Project basisschool in Chanov

 

In 2011 is een project gestart met de ‘Základní škola 5’, een basisschool in Chanov, een wijk van Most waar veel Roma-gezinnen wonen.

De voorbereiding van het project is begonnen nadat van het Jan Amos Comeniusfonds in Zwolle bericht was ontvangen dat het mogelijk was om voor een goed onderwijsproject in Most subsidie te krijgen. Het Comeniusfonds heeft hiervoor een bedrag van € 2.500,- beschikbaar gesteld.

Het project ‘Škola nás baví’ (Wij vinden de school leuk) is in het schooljaar 2011 – 2012 op 15 projectdagen uitgevoerd aan de hand van de seizoenen:
     Podzim  (de herfst)
     Zima   (de winter)
     Jaro  (de lente)
     Léto  (de zomer)

 

Zie       Onderwijs 2011

 

 

Planten Comeniusboom

 

Een groot aantal deelnemers aan de Concertreis is op 24 oktober aanwezig geweest bij het planten van een boom bij de basisschool in Chanov.

De wethouders van Onderwijs van Meppel en Most, Myriam Jansen en Luboš Pitín, hebben bij de ingang van de school een ‘Comenius-boom’ geplant.

Jan Amos Komenský (Comenius) was een beroemde 17e eeuwse Tsjechische pedagoog, filosoof en theoloog die in Amsterdam is overleden en in Naarden is begraven.

 

Het planten van de boom werd muzikaal begeleid door de vrolijke klanken van De Parel en feestelijk afgesloten met een polonaise onder aanvoering van leden van The Midges.

 

                                         

                              Kinderen van de basisschool in Chanov                                     beide wethouders planten een boom

 

Zie   Onderwijs 2011

 

Zie bijlage