Alle activiteiten 2009

Presentatie voor de Gemeenteraad

Op 12 februari heeft de voorzitter van de Stichting Stedenband, Harm Jan Lanjouw, voor de leden van de Gemeenteraad van Meppel een presentatie gegeven over de stedenband met Most.

Doel: informatie verstrekken over de bereikte resultaten en de toekomstplannen met het oog op het in 2009 door de gemeenteraad te nemen besluit over de continuering van de stedenband.

Zie bijlagen:

 

 

Bezoek delegatie uit Most aan Meppel

 

Van 14 t/m 16 mei heeft een delegatie uit Most Meppel bezocht in verband met het tienjarig jubileum van de Stedenband.

 

Gasten uit Most:

 • de heer Vlastimil Vozka, burgemeester
 • de heer Luboš Pitín, loco-burgemeester
 • gemeenteraadsleden: de dames I.Čapková en A.Erlitzová en de heren V.Bártl, M.Fencl, R.Antoš, P.Weiss en V.Hofmann
 • mevrouw Radka Volfová, assistente van de burgemeester
 • mevrouw Alena Sedláčková, persvoorlichter
 • de heer Karel Bořecký, hoofd afd. Strategie en subsidie
 • mevrouw Libuše Novotná-Pokorná, directeur Bureau Toerisme
 • de heer Stanislav Štýs

Gespreksonderwerpen/activiteiten:

 • Een terugblik op het symposium ‘Minderhedenbeleid’ in november 2008
 • Bespreking van het jaarprogramma voor 2009 en 2010
 • Opening fototentoonstelling
 • Bijwonen Meppeler Muziekfestival

 

Van Meppeler zijde hebben aan de gesprekken deelgenomen:

 • Burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, raadsleden, ambtenaren, leden stichtingsbestuur.

Zie fotoboeken:

 

Foto-tentoonstelling over Most

 

Op 15 mei heeft de burgemeester van Most, Ing. Vlastimil Vozka, heeft in het stadhuis een tentoonstelling geopend met foto’s van het landschap rondom Most zoals dat gevormd is door de bruinkoolwinning, en zoals dat daarna langzamerhand is veranderd in natuurgebieden. De foto’s zijn in een periode van ongeveer 50 jaar gemaakt door Ing. Stanislav Štýs DrSc.

 

 

                                                             Stanislav Štýs, links en burgemeester Vlastimil Vozka, rechts Foto Mostecké Listy

 

 

 

Opvoering musical in schouwburg Ogterop

 • Op 15 mei hebben acteurs van de schouwburg in Most de officiële opening van het Meppeler Muziekfestival verricht met de opvoering van de musical ‘Na Poříčí dítě křičí ‘.
 • Op zaterdagmiddag 16 mei bracht het orkestje ‘Šrum Šrum’ op diverse pleinen vrolijke muziek ten gehore.

 

Zie       Cultuur 2009

 

Onderwijs

 

Project ‘Samen verder in Europa’

 

Het in het schooljaar 2004/2005 met succes uitgevoerde project ‘Samen verder in Europa’ heeft in 2007 een vervolg gekregen. Het nieuwe project is uitgevoerd in 2007, 2008 en 2009.

De thema’s van het project waren:

 
a.     Kennismaken met de landen van de Europese Unie
b.     Hoe werkt de Europese Unie
c.     De Europese Grondwet
d.     Reizen, studeren en werken in de EU
e.     Jeugdzorg en onderwijs in de EU

De thema’s d. en e. zijn gezamenlijk van 11 tot 13 juni 2009 afgesloten in Meppel. 

 

Zie       Onderwijs 2009

 

Voetbal- en korfbalreis naar Most

Voetbal

In 2003, 2005 en 2007 hebben jeugdteams van de voetbalclubs in Meppel en Nijeveen Most bezocht voor deelname aan voetbaltoernooien. Ook in juni 2009 hebben jeugdteams van SVN’69, Alcides, MSC en FC Meppel wedstrijden gespeeld tegen jeugdteams van FK Baník Most.

 

Korfbal

Tijdens het in november 2008 in Meppel gehouden symposium ‘Minderhedenbeleid’ hebben de deelnemers uit Most in de sporthal van Nijeveen kennis gemaakt met de korfbalsport. De Nederlandse korfbalinternational Edwin Bouman, die na zijn huwelijk met de Tsjechische korfbalinternational Martina uitkwam voor het Tsjechische team, begeleidde de demonstratie in Nijeveen. Hierbij is de afspraak gemaakt om in 2009 korfbaldemonstraties in Most te geven. Tegelijk met de voetbalteams is het A-jeugdteam van DOS ’46 van 11 t/m 14 juni in Most geweest. Door bemiddeling van Edwin Bouman hebben korfballers van de club in Děčín de demonstraties voor het publiek in Most begeleid.

 

 Zie        Sport 2009

 

Tentoonstelling Pim Stallmann in Most

 

Op 4 september heeft burgemeester Vlastimil Vozka in de Openbare bibliotheek van Most de tentoonstelling van tango-schilderijen van Pim Stallmann geopend.

 

 Zie       Cultuur 2009

 

 

Concertreis De Bazuin

 

Op 5 september heeft het A-orkest van de Chr. Muziekvereniging De Bazuin deelgenomen aan het jaarlijkse muziekfestival ‘Mostecká Slavnost’.

Voorafgaand aan het festival vond de traditionele optocht plaats van het stadhuis in het centrum van Most naar het festivalterrein bij de kerk Nanebevzetí Panne Marie. Naast fanfareorkesten, majorettes, gezagsdragers en inwoners van Most nam ook een delegatie uit Meppel hieraan deel.

 

                                  

 Zie       Cultuur 2009

 

 

Bezoek aan Most

Van 29 oktober t/m 1 november heeft een delegatie uit Meppel een bezoek gebracht aan Most.

Doel:

 • Ondertekening nieuwe Stedenbandovereenkomst
 • Voorbereiding Symposium in 2010
 • Aftasten mogelijkheden voor samenwerking (o.a. Youth in Action, bedrijvencontacten)
 • Werkbezoeken
 •  

Samenstelling delegatie

 • College B en W: burgemeester Joh. C.Westmaas en de wethouders A.H.J.Dohle en E. van Dijk
 • Gemeenteraadsleden: de dames E.Bakkenes-van Heese, E.L.Beenen-Westerveen,  J.Huisman-Wigbers, W.Oldegarm, J.Veenstra-van Berkum en de heren J.Jonker, A.W.C. van Tiel, F.Venema, J.Vonk, P. de Vries en (last but not least) W.Zwaan
 • Mevrouw A. ten Hoff, griffier Gemeenteraad en de heer N.Ouaamar (Mondiaal beleid)
 • Bestuur Stichting Stedenband: mevrouw U. van Ittersum-Haveman en de heren E.Starre, J.Botterop en H.J.Lanjouw
 • Rotary Club Meppel: de heren B.Sorgdrager, M.Gerritsen en A.H.Brunsting

 

Zie bijlage:

 

Ondertekening nieuwe Stedenbandovereenkomst

 

Op 30 oktober, precies 10 jaar na de ondertekening van de eerste Stedenbandovereenkomst, hebben de burgemeesters Jan Westmaas en Vlastimil Vozka de overeenkomst ondertekend waarin is afgesproken om de Stedenband weer met vijf jaar te verlengen.

 

 

Zie bijlage      

Samenwerkingsovereenkomst 2009      

Toespraak burgemeester Westmaas

 

 

Overhandiging bloembollen

 

Na de ondertekening overhandigde burgemeester Westmaas aan burgemeester Vozka symbolisch een zak met narcisbollen. Voor deze bollen en een aantal andere zakken met bloembollen (tulpen en narcissen) was al ruimte gereserveerd in diverse perken in het centrum van Most.

 

 

Gesprekken en werkbezoeken

De gemeenteraadsleden hebben werkbezoeken gebracht aan

 • het Arbeidsbureau
 • de Welzijnsinstelling Astra 
 • de Seniorenclub.

Bestuurlijk zijn diverse gesprekken gevoerd. De voltallige delegatie heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse minderheden club.

 

 

 

Zie bijlage      

Gesprek op 30 oktober in Most

 

 

Voor meer foto's zie:     Werkbezoeken Most oktober 2009