Alle activiteiten 2008

 

Bezoek Stichtingsbestuur aan Most

 

Van 7 t/m 9 februari hebben Jan Snijders en Harm Jan Lanjouw namens de Stichting Stedenband een bezoek gebracht aan Most.

 

Gesproken met:

 • de heer Vlastimil Vozka, burgemeester
 • mevrouw Hana Jeníčková, loco-burgemeester
 • de heer Jiří Kurcin, loco-burgemeester
 • de heer Karel Bořecký, hoofd afd. Operationele prgramma’s
 • mevrouw Dagmar Šolarová, directeur basisschool
 • de heer Svatopluk Matěka, directeur basisschool
 • mevrouw Lenka Knolová, docente ‘Handelsacademie’ VOŠ SPgŠ a OA

Gespreksonderwerpen:

 •  Onderwijsproject over ‘Europa’
 •  Uitwisselingsprogramma scholen
 •  Culturele uitwisselingen
 •  Sportuitwisselingen
 •  Bezoek college Most aan Meppel

 

Zie bijlage      

Verslag bezoek aan Most 2008

 

Bezoek van college Most aan Meppel

 

Van 16 t/m 20 april heeft een delegatie uit Most een bezoek gebracht aan Meppel.
 
Gasten:
 • de heer Vlastimil Vozka, burgemeester
 • de heer Luboš Pitín, loco-burgemeester
 • de heer Jiří Kurcin, loco-burgemeester
 • de heer Jiří Mysik, gemeentesecretaris
 • de heer Karel Bořecký, hoofd afd. Projecten
 
 Gesprekspartners in Meppel o.a.:
 • de heer Joh.C. Westmaas, burgemeester
 • de heer E. van Dijk, wethouder
 • mevr. I.A.A. Oostmeijer-Oosting, gemeentesecretaris
 • de heren N.Ouaamar, R. Smeenk en A.Dijkstra, gem. Meppel
 • Gemeenteraad: mevr. A. ten Hoff, griffier, de dames W.Oldengarm, J.Veenstra-van Berkum, M.Jansen en de heren K.Neutel, J. de Vos en H.Ramhorst
 • Diaconessenhuis: de heer Titus Vissers, directeur, mevrouw Adriana van Drooge, mevrouw Zwaan Mulder
 • bestuur Stichting Stedenband

 

 Besproken onderwerpen:

 • Gemeentelijke organisatie
 • Werkwijze gemeenteraad
 • Gemeentewerf: Milieubeleid en systeem afvalinzameling
 • Bezoek aan het Diaconessenhuis:
 • Organisatie gezondheidszorg in Nederland
 • Eerstelijns gezondheidszorg
 • Relatie ziekenhuis – gemeente
 • Droogbedcentrum
 • Voorbereiding Symposium

 

Onderwijs

 

Project ‘Samen verder in Europa’

Het in het schooljaar 2004/2005 met succes uitgevoerde project ‘Samen verder in Europa’ heeft in 2007 een vervolg gekregen. Het nieuwe project is uitgevoerd in 2007, 2008 en 2009.

De thema’s van het project waren:

a.     Kennismaken met de landen van de Europese Unie

b.     Hoe werkt de Europese Unie

c.     De Europese Grondwet

d.     Reizen, studeren en werken in de EU

e.     Jeugdzorg en onderwijs in de EU

De thema’s b. en c.       zijn gezamenlijk van 11 – 14 juni 2008 afgesloten in Most.

Zie       Onderwijs 2008

 

Symposium Town-twinning in Praag

Delegaties uit Meppel en Most hebben op 6 en 7 oktober gezamenlijk deelgenomen aan de door de Nederlandse ambassade georganiseerde conferentie over stedenbanden tussen Nederlandse en Tsjechische gemeenten. Namens Meppel waren aanwezig: Jan Westmaas, burgemeester, Najib Ouaamar, afdeling Mondiaal beleid, en Harm Jan Lanjouw, voorzitter Stichting Stedenband Most-Meppel.

Namens Most waren aanwezig: Vlastimil Vozka, burgemeester, Jiří Mysik, gemeente-secretaris, Jaroslava Boudová, hoofd afd. Sport, onderwijs en cultuur, en Karel Bořecký, hoofd afd. Projecten.

Met vertegenwoordigers van 49 Tsjechische en 24 Nederlandse gemeenten is gepraat over:

 • de toekomst van de partnerschappen
 • nieuwe kansen
 • projecten
 • ‘best-practices’

Een aantal Tsjechische en Nederlandse gemeenten gaf plenair en in workshops een presentatie van succesvolle projecten en contacten.

 

Bezoek van basisschool Komenského aan Meppel

Op 29 en 30 oktober hebben 45 docenten, ondersteunend personeel en partners van de základní škola 15 ‘Komenského’ Meppel bezocht tijdens een gecombineerde zakelijke en privé-reis. De deelnemers hebben werkbezoeken gebracht aan het Greijdanus College, AOC Terra en Stad en Esch.

 

Symposium Minderhedenbeleid

 

Op 13 en 14 november is in Meppel een symposium georganiseerd met een groot aantal deelnemers uit Most en Meppel. De titel van het symposium was:

‘Interculturele dialoog: Twee kanten van dezelfde medaille’.

Het symposium is financieel ondersteund met een subsidie van het ‘Europe for Citizens’ programma van de Europese Unie.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft geadviseerd bij de subsidieaanvraag.

Zie voor het programma  
 
Zie voor het dagprogramma en de deelnemers