Alle activiteiten 2004

 

Onderwijs      Taalproject Socrates Comenius 1

 

Voor de tweede keer is deelgenomen aan het ‘Taalproject Socrates Comenius 1’.

 

Van 21 maart t/m 3 april zijn leerlingen van de ‘Integrovaná strední škola technická’ uit Most in Meppel geweest bij Stad en Esch, locatie Randweg.

 

Van 16 mei t/m 29 mei zijn leerlingen van Stad en Esch te gast geweest bij de ISŠT-COP school in Most.

 

Zie       Onderwijs 2004

 

Cultuur

Het jeugd Symfonie Orkest Drenthe heeft van 16 t/m 19 juli Most bezocht als gast van de muziekschool. Er zijn twee concerten gegeven in Most en Teplice. De concertreis was zowel artistiek als inhoudelijk een groot succes.

Zie         Cultuur 2004

 

SPORT

Op 29 en 30 mei hebben twee jeugdelftallen van de FK Siad Most deelgenomen aan het Eurosportring-voetbaltoernooi om de Drenthe cup.

 

Onderwijs      Project ‘Samen verder in Europa’

 

Zowel op 17 september in Most als op 9 oktober in Meppel is het startschot gegeven voor het Onderwijsproject onder de titel ‘Samen verder in Europa’.

 

Leerlingen van 14 en 15 jaar van scholen in Most en Meppel hebben dit project uitgevoerd in het schooljaar 2004/2005.

 

Met behulp van speciaal samengestelde lespakketten hebben de leerlingen kennis gemaakt met o.a. de Europese Unie, de Europese Grondwet, de landen in de Europese Unie en de verschillende culturen in deze landen.

 

Zie       Onderwijs 2004

 

Viering vijf jaar Stedenband Meppel – Most

 

In Most en Meppel is met diverse activiteiten en ontmoetingen het eerste lustrum van de Stedenband tussen Meppel en Most gevierd.

Voor deze viering met als thema ‘Europa bindt ons allen’ is subsidie ontvangen van de Europese Commissie.

 

Viering in Most

 

Een delegatie van bijna 100 personen is van 16 t/m 19 september in Most geweest voor de viering van het eerste lustrum:

 

 • Gemeente Meppel
 • Stichting Stedenband
 • Rotary Club Meppel
 • Mondiaal Platform (WNF, Wereldwinkel, Unicef)
 • Popkoor The Midges
 • Saxofoonkwartet
 • Accordeonorkest
 • Theater van de droom
 • Draaiorgel De Parel
 • Boom Pers

De culturele attaché van de Nederlandse ambassade in Praag, mevrouw H.Jansen, was eveneens aanwezig als gast van het gemeentebestuur van Most.

 

De programmaonderdelen waren o.a.:

 • Gesprekken met burgemeester Vladimir Bártl en loco-burgemeester Pavel Weiss
 • Ondertekening van de intentieverklaring voor de voortzetting van de Stedenband
 • Presentatie van het nieuwe onderwijsproject ‘Samen verder in Europa’
 • Opening van de tentoonstelling over Meppel in het museum van Most door wethouder Jan  Oldebesten
 • Opening van de tentoonstelling ‘Moderne kunst in Nederland’ in de schouwburg van Most door Theo van der Meijden
 • Feestavond ter gelegenheid van het eerste lustrum van de samenwerking
 • Bezoeken aan een squashcentrum, het Autodrom, de stad Litvínov
 • Optreden van Jeroen Boerwinkel in het poppentheater van Most
 • Festiviteiten op het plein voor het stadhuis

 

De festiviteiten op het plein voor het stadhuis waren het belangrijkste onderdeel van het programma, met:

 • optredens van The Midges, het Accordeonorkest, het Saxofoonkwartet en De Parel
 • presentaties van het Mondiaal Platform
 • de overhandiging van een cheque van de Rotary Club Meppel voor het kindertehuis
 • het bakken van poffertjes

 

 Piet Koopmans maakte op het Tsjechische publiek grote indruk door het zingen van het Tsjechisch volkslied ‘Kde domov můj’ (Waar is mijn thuis).

 

Zie bijlagen:

De dromen van Meppel                                    
Intentieverklaring Stedenband september                      

 

       

 

Viering in Meppel

 

Van 7 t/m 10 oktober heeft een delegatie uit Most een tegenbezoek aan Meppel gebracht.

De gasten uit Most waren:

 • Vladimir Bártl, burgemeester
 • Leden van de Rotary Club Most
 • Diverse muziekgroepen
 • Een dansgroep uit Litvínov

Ook de Tsjechische ambassadeur in Nederland, de heer Petr Kubernát, was aanwezig.

De programmaonderdelen waren o.a.:

 • Bezoek aan het TT-circuit in Assen
 • Bezoek aan Giethoorn
 • Bezoek aan het Diaconessenhuis
 • Optredens van diverse muziekgroepen uit Meppel en Most in de Grote Kerk
 • Festival op het Kerkplein en op de Wheem:
   
            Toespraken van de Tsjechisch ambassadeur, burgemeester Bártl en wethouder Zwaan
             Presentatie van het Onderwijsproject ‘Samen verder in Europa’ door wethouder Scholtus
             Optredens van muziek- en dansgroepen uit Most
             Presentaties van het Mondiaal Platform
             Een sportprogramma op de Wheem, georganiseerd door de Stichting Welzijn
             Diverse optredens in het gebouw van Stad en Esch Zuideinde

 

Zie bijlagen:

Feestelijk tegenbezoek Most                                        

Ontmoeting van culturen

Samen verder in Europa                                              

Onder ons oktober