Alle activiteiten 2003

 

Onderwijsuitwisseling

Van 30 maart t/m 11 april hebben leerlingen en docenten van de ISŠT-COP school in Most een bezoek gebracht aan Stad en Esch.
De thema’s waren: ‘Mijn school – jouw school’ en ‘Mijn stad – jouw stad’.
Van 18 t/m 31 mei hebben leerlingen en begeleiders van Stad en Esch een tegenbezoek gebracht aan Most.
 

Voetbalreis

 

Jeugdteams in Most

 Aanvankelijk zou in augustus 2002 een voetbalreis van jeugdteams van de vier voetbalclubs in Meppel en Nijeveen naar Most plaatsvinden, maar door de grote overstromingen in Tsjechië moest de reis worden uitgesteld.
Van 29 mei t/m 1 juni zijn de vier jeugdteams wel in Most geweest om deel te nemen aan een voetbaltoernooi.
 

Zie       Sport 2003

 

Highland Games

Van 13 t/m 17 juni heeft een delegatie uit Most Meppel bezocht.
Deelnemers o.a.:
-          de heer Vladimir Bártl, burgemeester
       -          de heer Pavel Weiss, 1e loco-burgemeester
       -          de heer Václav Hofmann, lid gemeenteraad, directeur schouwburg
       -          mevrouw Ivána Sjernansko, directeur Handelskamer Most
       -          de heer Rudolf Kasper, bestuurslid Handelskamer, ondernemer
       -          leden van de Rotary Club Most
 
Op zaterdag 14 juni heeft een groot aantal delegatieleden uit Most deelgenomen aan de door de Rotary Club Meppel georganiseerde ‘Highland Games’.
Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het Kindertehuis in Most.
 
Op maandag 16 juni  hebben diverse gesprekken plaatsgevonden.

Deelnemers o.a.:

-          de heer Wim Zwaan, wethouder
-          de heer Rinus Scholtus, wethouder
-          mevrouw Ida Oostmeijer-Oosting, gemeentesecretaris
-          mevrouw Hayat El Mahjoubi, Stichting Welzijn
-          de heer Eric Starre, Stichting Stedenband
-          de heer Wim de Kleuver, directeur Kamer van Koophandel
-          de heer Henk Beuker, directeur schouwburg Ogterop
-          de heer Hans Giethoorn, als gastheer bij het bezoek aan drukkerij Giethoorn

 

Er is o.a. gesproken over gezamenlijke projecten en de viering van ‘Vijf jaar Stedenband’ in 2004.

 

Voetbalreis

 

Van 9 t/m 11 september heeft het eerste elftal van voetbalclub Alcides een bezoek gebracht aan Most, o.a. om een wedstrijd te spelen tegen het tweede team van de FK Siad Most.

Ook de EK-kwalificatiewedstrijd Tsjechië-Nederland in Praag werd bijgewoond.

 

 

Zie       Sport 2003

 

 

 

Onderwijsuitwisseling

 

Van 27 september t/m 2 oktober hebben leerlingen van de basisschool met als specialisatie Kunstzinnige vorming uit Most een bezoek gebracht aan Stad en Esch en Dingstede in Meppel, voor een programma met kunst, cultuur en sport.

 

 

Zie       Onderwijs 2003

 

 

Meppeler Muziekfestival

Op 3 en 4 oktober hebben het Brass Collegium en het blokfluitensemble Flautino van de Základní umělecká škola F.L.Gassmanna, de basisschool met specialisatie in muziekonderwijs, deelgenomen aan het Meppeler Muziekfestival.

Zie      Cultuur 2003

 

Afsluiting project VNG GST Most-Meppel

 

Van 8 t/m 11 oktober heeft een delegatie uit Meppel Most bezocht voor de afsluiting van het project VNG GST Most-Meppel.

 

Deelnemers:

-        de heer Wim Zwaan, wethouder Volkshuisvesting
       -          de heer Harm Jan Lanjouw, wethouder
       -          de heer Hans Havelaar, griffier gemeenteraad
       -          de raadsleden C.Abels, A.Huisman, J.Jonker, J.van Klinken, P.Koopmans, W.Noppers, H.Ramhorst, B.van Tiel, B.Veentjer, J.Vonk, P.de Vries
       -           mevrouw Jacobien Taal-Kleve, projectcoördinator
       -          de heer Ivo van Dongen, Stichting Activa, externe consultant van het project
       -          de heer Jos Botterop, voorzitter Stichting Stedenband
       -          de heer Bert Jansen, journalist Meppeler Courant
       -          de heer Jiří Divis, tolk Tsjechisch-Nederlands

 

Zie bijlagen

 

Draft of the Program of the Final Seminar

 

Gastvrij Most

 

Op 10 oktober heeft de delegatie in Praag aan de Nederlandse ambassadeur verslag gedaan van de contacten en projecten met Most.