Alle activiteiten 2002

 

Bezoek aan Most

 
Van 13 t/m 16 februari is een delegatie uit Meppel in Most geweest om te praten over het onderwerp Volkshuisvesting.
 
Deelnemers:
 • de heer Hedzer van Houten, directeur Woonconcept
 • de heer Harm de Groot, Woonconcept
 • de heer Harm Jan Lanjouw, wethouder Volkshuisvesting
 • mevrouw Hanke van Vonderen, ambtenaar Volkshuisvesting

 

De gesprekspartners in Most waren:

 • de heer Vladimir Bártl, burgemeester
 • de heer Bořek Valvoda, loco-burgemeester
 • mevrouw Eva Šmejkalová, loco-burgemeester
 • mevrouw Hana Jeníčková, loco-burgemeester
 • mevrouw Eliška Povová, ambtenaar volkshuisvesting
 • de heer Jaroslav Kudrlička, ambtenaar, beoogd manager van een nieuwe organisatie voor de eigendom van de woningen van de gemeente

 

Gespreksonderwerpen:
 
- Verschaffen van inzicht in het systeem van Volkshuisvesting in Most
- Onderzoek naar de mogelijkheden van gezamenlijke projecten met behulp van Europese fondsen
 

 

Sport

 

Op 26 april hebben twee jeugdelftallen van FC Muss deelgenomen aan het Eurosportring-voetbaltoernooi in Meppel.

Tijdens dit toernooi is afgesproken om een bezoek van Meppeler voetbalteams aan Most voor te bereiden.

 
 
Onderwijs
Bezoek aan Most
Van 21 t/m 25 mei hebben leerlingen van Stad en Esch en Dingstede een bezoek gebracht aan Most, waar op drie verschillende scholen een kunstprogramma was georganiseerd.

 

Bezoek uit Most
Van 26 t/m 30 oktober hebben leerlingen van drie scholen uit Most een tegenbezoek gebracht aan Meppel, waar een uitgebreid en gevarieerd programma was georganiseerd.

Zie       Onderwijs 2002

 

 

Uitwerking Programma Gemeentelijke Samenwerking Toetredingslanden 

 

De basis:

 

In het bezoek van februari 2002 is de basis gelegd voor een project dat met steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met financiële steun van Europese fondsen is opgezet, met de bedoeling het Volkshuisvestingsbeleid in Most een impuls te geven.

 

Zie bijlage

 

VNG GST project 2002 – 2003

 

De voorbereidingen:

 • het vaststellen van de concrete behoefte van de stad Most inzake de assistentie van de gemeente Meppel bij het ontwikkelen van een passend volkshuisvestingsbeleid
 • het inschatten van de mogelijkheden van de gemeente Meppel om de gevraagde assistentie in het kader van het GST-programma te kunnen bieden.

 

Hierna is de aanvraag voor de VNG/GST-subsidie ingediend voor een project voor integraal langetermijn-beleid, rekening houdend met de regionale, nationale en Europese context. Daarnaast moet kennis en ervaring worden verkregen rondom woningcorporaties en het thema Wonen en zorg.

 

Startbijeenkomst van het project:

 

 

Van 18 t/m 21 september is een delegatie uit Most in Meppel geweest. Het doel was tweeledig:

       a.     Politiek-bestuurlijk overleg over de toekomstige samenwerking tussen de twee gemeenten
       b.     De start van het project Volkshuisvesting.
 
 
 De delegatie uit Most bestond uit o.a.:
 
- Politiek-bestuurlijk:
 • de heer Ing. Vladimir Bártl, burgemeester
 • mevrouw JUDr. Hana Jeníčková, 3e loco-burgemeester
 • de heer PhDr. Václav Hofmann, lid gemeenteraad, directeur schouwburg
 • mevrouw RNDr. Eva Kubátová, hoofd afd. Ontwikkeling
 

 

- Volkshuisvesting:

 • de heer Ing. Bořek Valvoda, 1e loco-burgemeester
 • de heer Ing. Jaroslav Kudrlíčka, directeur ‘Mostecká bytová’ (woningcorporatie)
 • mevrouw Lenka Dombrovská, manager EDEL sro (Mostecká bytová)
 • mevrouw Ing. Iva Mazurová, ambtenaar afd. Ontwikkeling

 

- Van Meppeler zijde namen aan de gesprekken deel o.a.

 • de heer Peter den Oudsten, burgemeester
 • de heer Wim Zwaan, wethouder Volkshuisvesting en Mondiaal beleid
 • de heer Harm Jan Lanjouw, wethouder
 • mevrouw Hanke van Vonderen, ambtenaar Volkshuisvesting
 • de heer Hans Havelaar, griffier gemeenteraad
 • mevrouw Jacobien Taal-Greve, projectcoördinator

 

Plaatsen Partnerschapsbord

 

Op 20 september hebben de burgemeesters Den Oudsten en Bártl het eerste partnerschapsbord bij de entree van Meppel aan de Werkhorst geplaatst.