Alle activiteiten 2001

 
Expositie in het Meppeler Expositie Centrum De  Secretarie
 
Op 3 februari hebben wethouder Jan Oldebesten en docent kunstgeschiedenis Hans Emmelkamp de expositie geopend met werk van:
 •  leerlingen van twee basisscholen in Most: Základni Umĕlecká Škola en Základni Hudebni Ško
 •  cursisten van het RIVM
 
Expositie in het Drukkerijmuseum
 
Eveneens op 3 februari heeft wethouder Wim Zwaan de expositie geopend met werk van de beeldend kunstenaar Josef Zedník uit Most.

 

Zie      Cultuur 2001

 

Koninginnedag
 
Van 29 april t/m 2 mei heeft een delegatie uit Most Meppel bezocht om o.a. de viering van Koninginnedag bij te wonen.
 
Op 1 mei is een aantal inhoudelijke onderwerpen betreffende de Stedenband besproken.
 
 De delegatie uit Most bestond uit o.a.:
 • de heer Ing. Vladimir Bartl, burgemeester
 • de heer Ing. Bořek Valvoda, loco-burgemeester, lid Rotaryclub
 • mevrouw JUDr. Hana Jeníčková, loco-burgemeester
 • de heer PhDr. Václav Hofmann, directeur schouwburg, lid gemeenteraad, lid Rotaryclub
 • de heer Jaroslav Knorre, ondernemer, lid Rotaryclub
 • mevrouw Ing. Helena Veverková, Czech Coal a.s.

 

Van Meppeler zijde namen aan de gesprekken deel:

 • de heer P. den Oudsten, burgemeester
 • de heer W.Zwaan, wethouder
 • de heer H.J.Lanjouw, wethouder
 • de heer J.A.Botterop, voorzitter Stichting Stedenband
 • de heer H.A.Groeneveld, Stichting Stedenband
 • de heer R.Rijkmans, Rotaryclub
 • de heer J.Snijders, Stad en Esch
 • de heer H. van Houten, directeur Woonconcept
 • de heer W. de Kleuver, directeur Kamer van Koophandel
 • de heer P.Lerk, ziekenhuisapotheker, Stichting Stedenband
 • mevrouw R.Hordijk, Terra College, Stichting Stedenband
 • de heer H.Westbroek, Sportraad, Stichting Stedenband 

In twee workshops zijn de volgende onderwerpen behandeld: cultuur, sport, gezondheidszorg, bedrijfsleven, volkshuisvesting, onderwijs.

 
 
Zie bijlage   
 
Basisschool 5 in Chanov

Op 4 mei hebben Anne van As en Rein van Veen een bezoek gebracht aan de basisschool 5 in de wijk Chanov, waar veel Roma wonen.

 
Bezoeken Onderwijs-delegaties aan Most en aan Meppel
 
Van 13 t/m 18 mei hebben docenten van RSG Stad en Esch een bezoek gebracht aan de ‘Integrovaná strední škola technická’ in Most.
Van 28 oktober t/m 2 november zijn docenten van deze school in Meppel geweest.
 
De doelstelling was:
 
a.    Kennismaking met het Nederlands/Tsjechische onderwijssysteem en speciaal het beroepsonderwijs.
b.    Elkaar leren kennen, dus kennismaking met de vakcollega’s.
c.    Kennismaking met de onderwijsprogramma’s.
d.    Meppel/Most en omgeving leren kennen.
e.    Nederland/Tsjechië leren kennen (Amsterdam, Praag).
f.      Mogelijkheden bespreken projecten met leerlingen van beide scholen op te zetten.

 

Zie      Onderwijs 2001

  

Bezoek delegatie aan Most
 
Op uitnodiging van burgemeester Bártl en ter gelegenheid van het Muziekfestival in Most heeft een Meppeler delegatie van 21 t/m 23 september een bezoek gebracht aan Most.
 
Deelnemers:
 • mevrouw Hilda Paans-Wubbolts, directeur Diaconessenhuis
 • mevrouw Ineke Weerkamp, regio-manager Hendrik van Boeijenoord
 • mevrouw Stieneke Groeneveld-Greven, coördinator thuiszorg ‘Het Erf’
 • de heer Albert Brunsting, fotograaf
 • de heer Harry Groeneveld, Stichting Stedenband 
Doel:
 • Oriëntatie eenmalig sponsorproject Rotary Club Meppel in Most
 • Follow-up aktiviteiten 2002 Stedenband Most-Meppel
 • Onderhouden en verbreden bestaande contacten
 • Bespreken actualiteiten
 
Er zijn bezoeken gebracht aan:
 • Een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Litvinov
 • Het ziekenhuis in Most
 • Een kinderhuis in Most

 Met burgemeester Bártl en loco-burgemeester Valvoda is o.a. gesproken over de organisatie van de contacten tussen Meppel en Most.

 

Zie bijlage   

Verslag september

 

Lustrumfeest Rotary Club Most

 

Op 23 september hebben de gasten uit Meppel deelgenomen aan het 1e Lustrumfeest van de Rotary Club Most.

 

 

Zie bijlage
Pamětní List  (herinneringscertificaat)

 

Jubileumconcert Meppeler Mannenkoor
 
Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Meppeler Mannenkoor werd van 22 t/m 24 september het eerste Meppeler Muziekfestival georganiseerd.
Vier groepen musici uit Most namen hieraan deel.
 
                                                   
                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Bezoek van B en W Meppel aan Most
 
Van 16 t/m 19 november hebben burgemeester Peter den Oudsten en de wethouders Wim Zwaan en Harm Jan Lanjouw een bezoek gebracht aan Most.
Voor burgemeester Den Oudsten was dit de eerste keer dat hij in Most was.
  
De gesprekspartners waren o.a.:
 
 • de heer Ing. Vladimir Bártl, burgemeester
 • de heer Ing. Bořek Valvoda, 1e loco-burgemeester
 • mevrouw Eva Šmejkalová, 2e loco-burgemeester
 • mevrouw Hana Jeníčková, 3e loco-burgemeester
 • de heer PhDr. Václav Hofmann, lid Gemeenteraad, lid Rotary Club
 • de heer Jarosla Knorre, lid Gemeenteraad, lid Rotary Club
 
 De gespreksonderwerpen waren o.a.:
 
 • Actuele politieke en bestuurlijke onderwerpen
 • Europese subsidieprogramma’s
 • Volkshuisvesting
 • Sport
 • Drugsproblemen