Onderwijs 2018

 

Twee workshops voor studenten van de Vyšší Odborna Škola (VOŠ)

 

Workshop 1                                      

Burgemeester Richard Korteland, heeft een gastcollege gegeven over lokale democratie in Nederland. Hierbij waren ongeveer 55 studenten en docenten van de bedrijfskundige en juridische opleiding aanwezig. De interactieve presentatie duurde ongeveer twee uur en bestond uit twee delen: een hoorcollege waarbij vragen gesteld konden worden en een Kahoot! quiz. De studenten waren erg geïnteresseerd in de stad Meppel en dan in het bijzonder in de sociale thema’s, waaronder ouderenzorg en verslavingsopvang. Verder was er veel interesse in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de burgemeester en waren de studenten verbaasd hoe zichtbaar en benaderbaar de burgemeester is.  Aan de hand van de vragen die zijn gesteld en de resultaten van de quiz (65.02% goed beantwoord), kan geconcludeerd worden dat het een leerzame en geslaagde ervaring was.

                     

Workshop 2

Gemeenteraadslid en bedrijfsarts Frank Perquin verzorgde een gastles aan de verpleegkundigen-opleiding van de V.O.Š. Aan de hand van een powerpoint-presentatie belichtte Perquin de belangrijkste aspecten van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem voor een groep van circa 60 verpleegkundigen in spé, de adjunct-directeur en enkele docentes van de opleiding.

Perquin ging bovendien in op vragen die de studenten hem van tevoren hadden toegezonden. Ook tijdens de gastles werden vanuit de zaal nog aanvullende vragen gesteld. In het bijzonder waren de Tsjechische studenten geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak op het gebied van tandartszorg voor jeugdigen, zorg voor ouderen en chronisch zieken en het euthanasiebeleid.

                    

Voorbereiding uitwisselingen met de VOŠ  

De drie bestuursleden van de Stichting Stedenband hebben met de docenten van de V.O.Š. diverse activiteiten voorbereid:

* de stage van twee studenten die in maart/april een maand stage gaan lopen in het stadhuis met als hoofdthema ‘Maatschappelijk werk’.

* de stage van twee studenten die in maart/april een maand stage gaan lopen bij de Verpleeg-opleiding van het Drenthe College. 

* de stage van twee studenten die in mei stage gaan lopen bij de Zorggroep Noorderboog.

* de mogelijke samenwerking tussen het Drenthe College en de V.O.Š. op het gebied van de opleiding kleuterzorg.

 

Vier studentes een maand in Meppel

Van 25 maart tot 20 april verbleven 4 studentes van de Vyšší Odborna Škola een maand in Meppel. Twee studenten brachten hun stage door in het Stadhuis van Meppel en twee studentes deden ervaring op in de verpleeghuizen Het Anker en De Kaailanden te Meppel.

Aan het eind van deze stageperiode ontvingen de studentes een certificaat uit handen van de burgemeester van Meppel Richard Korteland.