Alle activiteiten 2018

Een Meppeler delegatie bracht van 28 februari tot 2 maart 2018 een bezoek aan Most.
De delegatie bestond uit:

Gemeente Meppel: 

 • Richard Korteland, burgemeester
 • Najib Ouaamar, ambtenaar internationale betrekkingen
 • Sophie Schouten, stagiaire gemeente Meppel

Stichting Stedenband Most-Meppel:

 • Harm Jan Lanjouw
 • Bart van den Dolder
 • Wim Sagel


Op donderdag 1 maart werden twee workshops gegeven voor studenten van de Vyšší Odborna Škola (VOŠ)

                                       

Workshop 1   
Burgemeester Richard Korteland, heeft een gastcollege gegeven over lokale democratie in Nederland.

                                       

Workshop 2
Gemeenteraadslid en bedrijfsarts Frank Perquin verzorgde een gastles aan de verpleegkundigen-opleiding van de V.O.Š. 

Zie verder: Onderwijs 2018


De drie bestuursleden van de Stichting Stedenband hebben met de docenten van de V.O.Š. diverse activiteiten voorbereid:

 • de stage van twee studenten die in maart/april een maand stage gaan lopen in het stadhuis met als hoofdthema ‘Maatschappelijk werk’.
 • de stage van twee studenten die in maart/april een maand stage gaan lopen bij de Verpleeg-opleiding van het Drenthe College. 
 • de stage van twee studenten die in mei stage gaan lopen bij de Zorggroep Noorderboog.
 • de mogelijke samenwerking tussen het Drenthe College en de V.O.Š. op het gebied van de opleiding kleuterzorg.

Gesprekken in het stadhuis

 • Burgemeester Richard Korteland heeft een ontmoeting gehad met burgemeester Jan Paparega en de ‘Rada město’, de commissie van burgemeester, wethouders en fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Belangrijk thema: het aanvragen van Europese subsidies ten behoeve van de samenwerking tussen de beide gemeentes.
 • De drie bestuursleden van de Stichting Stedenband hebben gesproken met Tomáš Brzek, hoofd afd. Onderwijs, Cultuur, Sport en Petra Trojnová, hoofd afd. Onderwijs.


Algemeen thema: de lopende en toekomstige activiteiten en uitwisselingen.

Onderwerpen:

 • Het Ecologieproject tussen basisschool 1 en Terra Meppel.
 • Uitwisseling tussen de brandweerkorpsen van Most en Meppel
 • Kinderkoren. Viva la Musica zal van 20 – 24 oktober 2018 een bezoek brengen aan Most (kinderkoor Korálek).
 • De activiteiten met de Vyšší Odborna Škola (zie boven).
 • Scouting. Scouting Meppel en Scouting Most hebben zeer recent contact gehad over een bezoek van Meppel aan Most in 2018.
 • E-Twinning. In Meppel wordt al geruime tijd geprobeerd een partner-school te vinden voor een project met basisschool 11.
 • Multi-culturele dag in Meppel. Eén van de Lionsclubs in Meppel is van plan om in 2019 een multi-culturele dag te organiseren. De Stichting Stedenband zal onderzoeken of participatie uit Most mogelijk is.
 • Communicatie. Op ons verzoek om de communicatie tussen de Stichting en de werkgroep in Most te verbeteren is positief gereageerd.

 

Podkrušnohorské technické muzeum 
De delegatie heeft een bezoek gebracht aan het regionaal techniek- en mijnbouwmuseum in Most.

Interview
Op vrijdag 2 maart zijn de drie bestuursleden van de Stichting geïnterviewd door een verslaggever van het ‘Radiožurnal’ over de stedenband en de actuele ontwikkelingen.
Ook in Mostecký listy, het informatieblad van de stad Most, zal een artikel worden geplaatst.

Schouwburg
De drie bestuursleden hebben een gesprek gehad met directeur Václav Hofmann van de schouwburg, waarin de culturele en politieke ontwikkelingen in Most zijn besproken.

Herdenkingsmonument 2e Wereldoorlog
De drie bestuursleden hebben een fraaie, hoog aan de rand van de stad gelegen begraafplaats bezocht met daarop een indrukwekkend herdenkingsmonument voor de vele internationale dwang-arbeiders en krijgsgevangenen, o.a. uit Nederland.

Oblastní muzeum
De drie bestuursleden hebben ook een rondleiding gehad in het plaatselijk algemeen museum.

Bezoek aan de Nederlandse ambassade 
Burgemeester Richard Korteland, Najib Ouaamar en Sophie Schouten hebben in Praag een gesprek gehad met de Plaatsvervangend Chef de Poste van de ambassade, de heer Peter Keulers.

Klik hier voor het complete verslag

 

Stagiaires Vyšší Odborna Škola

Van 25 maart tot en met 20 april waren 4 studentes van de Vyšší Odborna Škola als staigaire te gast in Meppel. Twee van hen (opleiding mens en maatschappij) brachten hun stageperiode door in het Stadhuis van Meppel. De andere twee (opleiding verpleegkunde) in de verzorgingshuizen Het Anker en De Kaailanden. Laatstgenoemde stageplaatsen werden gerealiseerd in samenwerking met het Drenthe College.

Op 19 april ontvingen zij hun certificaten uit handen van burgemeester Richard Korteland.

Zie ook: Onderwijs 2018

Klik hier voor de ervaringen van deze 4 studentes. Voor deze pagina in het Engels leverden de stagiaires zelf de tekst en de foto's. 

Tweede groep

Van 2 tot en met 29 mei waren nogmaals twee studentes van de Vyšší Odborna Škola als stagiaire in Meppel. Onder medeverantwoordelijkheid van het Drenthe College brachten zij hun stageperiode door in de verpleeghuizen 't Anker en De Kaailanden. Burgemeester Richard Korteland reikte hen de certificaten op 28 mei uit.

Klik hier voor de ervaringen van dze twee studentes.Ook voor deze pagina leverden de studentes zelf de tekst en de foto's.

 

Scouts naar Most

                                     

Vijftien Meppeler scouts en vier groepsleiders vertrokken op 22 juli naar Most voor een uitwisseling met de scoutinggroep in deze stad. De groep kampeerde eerst een aantal dagen in een bosgebied in de omgeving van Most, waar de Tsjechische gastheren van Skauti Most al een kampement voor de Meppelers hadden ingericht. Tijdens de tweede helft van hun verblijf maakten de Meppelers kennis met de stad Most en de directe omgeving. De scouts zien met voldoening terug op een zeer geslaagde kampweek. Er zijn al afspraken gemaakt voor een tegenbezoek van Skauti Most aan Meppel. Skauti Most heeft een fotoalbum samengesteld over de kampweek. Klik hier om dat te bekijken.

 

Brandweerlieden op bezoek in Meppel

Van 14 - 16 september bracht een delegatie van de Brandweer uit Most een bezoek aan Meppel. Op 14 september maakten de gasten kennis met een achttal leden van de Meppeler Brandweer. Op zaterdag 15 september werd de delegatie ontvangen door burgemeester Richard Korteland. Vervolgens gaf mevr. Judith Liezen een uiteenzetting over de rol van de gemeente en de hulpdiensten bij calamiteiten. De gasten waren die middag aanwezig op de open dag van de Brandweer.

De delegatie bestond uit:

 • dhr. Lubos Pros, hoofd van de afdeling cirisismanagement in het stadhuis van Most
 • Dhr. Martin Volf, ambtenaar crisismanagement en leider van de vrijwillige brandweer van Most
 • Dhr. Vlada Blarek, bevelvoerder van een groep brandweerlieden
 • Dhr. Miroslav Horky, chauffeur van de brandweer
 • Dhr. Milos Simera, chauffeur
 • Mevr. Renata Menclova, tolk

                   

Eén van de deelnemers, Lúbos Pros, schreef na terugkeer in Most:

V polovině září se zástupci Jednotky sboru dobrovolných hasičů Most a oddělení obrany
a krizového řízení Magistrátu města Mostu zúčastnili přehlídky bezpečnostních složek Open day v partnerském městě Meppelu. V Meppelu jsme získali zajímavé informace o fungování hasičů
a krizovém řízení v Holandsku. Měli jsme možnost předat naše zkušenosti a popsat naše postupy svým meppelským kolegům. Návštěvu Meppelu proto hodnotíme jako přínosnou.
První den naší návštěvy jsme se setkali se zástupci Nadace pro spolupráci měst Most – Meppel, s nimiž jsme navštívili vodní vesnici Giethoorn a prohlédli si město Meppel. Den nato nás přijal meppelský starosta Richard Korteland, prohlédli jsme si radnici a seznámili se se systémem krizového řízení v Meppelu. Pak nás čekala přehlídka bezpečnostních složek, v níž jsme zastupovali město Most, a prohlídka hasičské zbrojnice, kde jsme se seznámili se zázemím meppelských hasičů, jejich organizační strukturou a technikou. Hasiči z obou měst tak měli možnost předat si řadu informacía praktických zkušeností z jejich práce.

Vertaling op hoofdzaken:

Medio september hebben we met vertegenwoordigers van de vrijwillige brandweer uit Most de open dag van de Brandweer in Meppel bijgewoond. We kregen In Meppel interessante informatie over de werking van de brandweer en rampenbestrijding in Nederland.

We hadden de gelegenheid onze ervaringen uit te wisselen en aan te geven hoe het in Most in z’n werk gaat. We vonden het bezoek aan Meppel erg nuttig.  De eerste dag van ons bezoek ontmoetten we vertegenwoordigers van de Stichting Stedenband Meppel-Most, met wie we het waterdorp Giethoorn en de stad Meppel bezochten.

De volgende dag hadden we een ontmoeting met burgemeester Richard Korteland. In het stadhuis kregen we een uiteenzetting over crisisbeheer in de stad Meppel. Daarna brachten we een bezoek aan de open dag van de hulpverleningsdiensten. Als vertegenwoordigers van de stad Most kregen we een rondleiding door de brandweerkazerne. We maakten kennis met de Meppeler brandweer, haar organisatiestructuur en de technologie. Brandweerlieden uit beide steden konden informatie met elkaar uitwisselen.

 

Viva la Musica op bezoek in Most

Van 19 tot en met 24 oktober bracht het Jeugdkoor Viva la Musica, met leden uit Meppel en Zuidwolde, een bezoek aan Most. Het koor heeft samen met het jeugdkoor Korálek uit Most twee concerten gegeven. Ook was er een optreden in  Mariënberg, de Duitse partnerstad van Most in het Ertsgebergte

 

        .

zie ook: Cultuur 2018