Onderwijs 2017

Bezoek docenten Vissy Odborna Skola aan Meppel

Van 3 t/m 9 april brachten de adjunct-directeur en vier docenten van de verpleegkundigenopleiding van de Vissy Odborna Skola uit Most een bezoek aan Meppel. Zij brachten bezoeken aan hogeschool Windesheim in Zwolle, medisch centrum "Spectrum", regiocampus "Het Gilde" en het Drenthe College in Meppel.

De delegatie bestond uit:

  • dhr. Zdeněk Padòurek, adjunct-directeur
  • mevr. Radka Koubová, docente verpleegkunde
  • mevr. Alena Pješčáková, docente verpleegkunde
  • mevr. Zuzana Vernerová, docente verpleegkunde
  • mevr. Petra Dudová, docente Engels

De contacten met de afdeling verpleegkunde van het Drenthe College kunnen in de toekomst mogelijk leiden tot uitwisselingen.

                    

Klik hier voor meer foto's

Klik hier voor een artikel uit de Meppeler Courant.

Bezoek Meppeler delegatie aan Vissy Odborna Skola

Tijdens het bezoek aan Most van 23 t/m 25 juni werd de Meppeler delegatie ontvangen door de directrice van de VOS, enkele teamleiders en docenten en één van de studenten die eerder dit jaar een maand stage liepen in het stadhuis van Meppel. De stage van studenten van de VOS in Meppel vindt al enkele jaren naar volle tevredenheid plaats. De directrice informeerde onder andere naar de mogelijkheid haar studenten in Meppel te laten kennismaken met de voor- en naschoolse opvang. De stichting Stedenband Meppel-Most zegde toe deze mogelijkheid te zullen onderzoeken. Ook de verdere ontwikkeling van uitwisselingen met de verpleegkundige opleiding van het Drenthe College, in maart van dit jaar in gang gezet, werd nadrukkelijk benoemd.

De burgemeester en de fractievoorzitters waren zeer onder de indruk van de hechte samenwerking tussen de VOS-school en de stichting stedenband Meppel-Most.

 

                                                                   

 

Bezoek leerlingen Terra Meppel aan Most

Tegelijk met de Meppeler delegatie waren ook negen leerlingen uit de tweede klas van Terra vmbo Meppel met twee docenten in Most. Zij reisden afzonderlijk naar Most voor een ecologieproject met basisschool nr. 1 in deze plaats. Terra organiseerde deze reis om leerkrachten en leerlingen van deze basisschool te ontmoeten met het uiteindelijke doel een samenwerkingsproject op te zetten waarin ervaringen over groen en duurzaam onderwijs centraal zullen staan. Ook staat een tegenbezoek van leerlingen en docenten van de school uit Most aan Terra Meppel op het programma. Met ondersteuning van de stichting Stedenband Meppel-Most zal ook dit project in de toekomst verder vorm krijgen.

Klik hier voor het verslag van het bezoek in de Meppeler Courant