Alle activiteiten 2017

Stages

Michaela Bousova en Michaela Kainova, leerlingen van de Vissy Odborna Skola in Most, liepen van 13 maart tot 9 april 2017 stage in het stadhuis van Meppel. Hun stage was vooral gericht op onderwerpen uit het sociale domein. Aan het eind van hun stageperiode ontvingen de dames een certificaat uit handen van burgemeester Richard Korteland. 

Daarnaast bezochten zij een aantal Nederlandse steden.

Klik hier voor meer foto's en een persoonlijk verslag van de stagiairs.

 

 

                                                                   

 

Bezoek docenten Vissy Odborna Skola aan Meppel

Van 3 t/m 9 april brachten de adjunct-directeur en vier docenten van de verpleegkundigenopleiding van de Vissy Odborna Skola uit Most een bezoek aan Meppel. Zij brachten bezoeken aan hogeschool Windesheim in Zwolle, medisch centrum "Spectrum", regiocampus "Het Gilde" en het Drenthe College in Meppel. Zij woonden ook de certificering van de twee studentes uit Most in het stadhuis van Meppel bij.

                                                     

Zie verder: Onderwijs 2017

 

Meppeler delegatie bezoekt Most

Een Meppeler delegatie bracht van 23 t/m 25 juni een bezoek aan de Tsjechische partnerstad Most. Het bezoek had voor een deel het karakter van kennismaking, maar er was ook gelegenheid voor het uitbreiden van bestaande contacten.
 
De delegatie bestond uit:
 
  • Richard Korteland, burgemeester gemeente Meppel
  • Najib Ouaamar, ambtenaar internationale betrekkingen gemeente Meppel 
  • Frank Perquin, fractievoorzitter VVD in de gemeenteraad van Meppel  
  • Xander Topma, fractievoorzitter SP in de gemeenteraad van Meppel
  • Bart van den Dolder, vice-voorzitter stichting Stedenband Meppel-Most 
  • Hetty Arts, secretaris stichting Stedenband Meppel-Most 
 
 
                                                   
 
 
Directe aanleiding voor burgemeester Jan Paparega van Most om zijn Meppeler collega Richard Korteland uit te nodigen voor een kennismakingsbezoek was de viering van het 500-jarig bestaan van de Maria Hemelvaartkerk in Most. Tijdens een geanimeerd gesprek in het stadhuis van Most spraken de burgemeesters over tal van zaken die in beide gemeenten aan de orde zijn. Ook het belang van de Stedenbandwerd nogmaals onderstreept.
 
Er vond tevens een uitbebreid gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Vissy Odborna Skola. Zie hiervoor de pagina Onderwijs 2017
 
Klik hier voor het verslag van het bezoek in de Meppeler Courant