Alle activiteiten 2015

Expositie
In januari / februari 2014 hebben tien kunstenaars uit Most geëxposeerd in Kunsthuis Secretarie.
In mei / juni 2015 zal een tegenbezoek aan Most worden gebracht. In de Openbare Bibliotheek van Most zullen vijf Meppeler kunstenaars, die samenwerken onder de naam Take 5, hun werken exposeren. Het zijn Jan van Os, Mark van der Staay, Robert Terenstra, Peter van der Veen en Zhongnai. De vernissage is op 5 mei.

Stages
Josef Stepánek en Marek Ríha, twee studenten van de Business-opleidingvan de Vissy Odborna Skola, hebben in maart stage gelopen bij de gemeente Meppel. Eliska Strelcová en Daniela Janouchová, twee studentes van de Medische opleiding, liepen in die periode stage in verpleeghuis De Zonnekamp in Steenwijk.
 

                                                                                             

Klik hier voor meer foto's

 

Bezoek aan Most

Van 18 t/m 21 juni heeft een delegatie van de gemeenteraad van Meppel een bezoek gebracht aan Most. De studiereis van de gemeenteraad stond in het teken van sport. De stad Most is voor 2015 aangewezen als de Europese sportstad. De raadsleden Eduard Annen en Jan van der Woerdt hebben in gezelschap van Jacqueline Annen en Michael Robaard de heenreis per racefiets afgelegd. Zij vertrokken op 13 juni uit Meppel en arriveerden op 18 juni in Most.

                                                            
 
De deelnemers:
 
 • hr. Jan Westmaas                        burgemeester
 • hr. Eduard Annen                        lid gemeenteraad               en fietser
 • hr. René Bijderwieden                ,,
 • hr. Hans Boersma                        ,,
 • mevr. Paula van Eerden-Hein   ,,
 • hr. Hans Kuipers                          ,,
 • hr. Freek Schipper                       ,,
 • hr. Xander Topma                        ,,
 • hr. Robin van Ulzen                     ,,
 • hr. Peter de Vries                          ,,
 • hr. Jan van der Woerdt                ,,                                             en fietser
 • hr. Gert-Jan Fokkema                griffier
 • mevr. Reina Zegeling                commissiegriffier
 • mevr. Hetty Arts                           secretaris bestuur stichting Stedenband Most-Meppel
 • hr. Bart van den Dolder             vice-voorzitter bestuur stichting Stedenband Most-Meppel
 • mevr. Jacqueline Annen           fietser (echtgenote van hr. Eduard Annen)
 • hr. Michael Robaard                  fietser
 • mevr. Gea Veeloo                      echtgenote van hr. Jan van der Woerdt
 • hr. Tiddo Dijk                               buschauffeur

 

Het programma

In aanwezigheid van burgemeester Jan Paparega, de wethouders Marek Hrvol, Markéta Stará en Vladimíra Ilievová en verder Petr Šmídl, secretaris van het sportcomité, Lukáš Bednařík, voorzitter van het sportcomité, Petr Formánek, gemeenteraadslid en directeur van de sporthal, Jiří Mysík, gemeentesecretaris en Jana Čejková, hoofd van het secretariaat van de burgemeester kregen de leden van de delegatie in het stadhuis van Most een powerpointpresentatie over de kandidatuur van Most, de sportfaciliteiten van de stad en de financiering daarvan.

Zie voor de presentatie het tabblad Sport 2015

                                               

 

Later op de dag maakte de delegatie een excursie per bus langs de belangrijkste sportfaciliteiten. Men bezichtigde onder andere het hippodrome, het aquadrome, de sporthal en de recreatiegebieden rondom de stad. Deze recreatiegebieden zijn ontstaan op de plaats van voormalige bruinkoolafgravingen.

Tijdens een "coal-safari" maakten de deelnemers een excursie naar een nog-werkende bruinkoolmijn. 

 

                                                

 

De deelnemers maakten de viering van de "Master Edward-Kelleydag" mee. Deze dag herinnert aan een illustere bewoner van het kasteel Hněvín. Ieder jaar worden die dag rondom het kasteel festiviteiten voor jong en oud georganiseerd. Tenslotte brachten de deelnemers een bezoek aan de Maria Hemelvaartkerk, die vanuit het oude Most 850 meter verplaatst is.

                                                                                    

 

De nieuwe burgemeester van Most heeft toegestemd in de installatie van een werkgroep, waarmee de stichting Stedenband Meppel-Most de contacten kan onderhouden. Tijdens de reis naar Most hadden de bestuursleden Hetty Arts en Bart van den Dolder een ontmoeting met Radka Volfova, één van de leden van de werkgroep.

Onderwerpen: 

 • de voorgenomen concertreis van het Meppeler Mannenkoor naar Most in april 2016
 • de wens van cantor-organist Mannes Hofsink samen met het kamerorkest Gassmanna een compositie voor orgel en strijkorkest uit te voeren in de Maria Hemelvaartkerk van Most
 • de mogelijke samenwerking tussen Stad en Esch en een of meer scholen voor voortgezet onderwijs in Most
 • de deelname van Koralek en Mostecanka aan het Meppeler Muziekfestival 2015
 • de communicatie met de nieuw-opgerichte werkgroep in Most en de informatie over en weer over de activiteiten t.b.v. de stedenband in Meppel en Most.

 

Deelname Koralek aan het Meppeler Muziekfestival

Het kinderkoor Koralek nam op 12 september deel aan het Meppeler Muziekfestival. Het koor gaf twee concerten, voor een deel samen met het koor Viva la Musica uit Meppel.

                                                   

Zie Cultuur 2015

 

Bezoek College van Burgemeester en Wethouders van Most aan Meppel

Op 3 november bracht het college van Burgemeester en Wethouders van Most een bezoek aan Meppel. Het was de eerste keer dat het nieuwe college de partnerstad Meppel bezocht.

De delegatie bestond uit:

 • hr. Jan Paparega, burgemeester
 • hr. Marek Hvrol, wethouder
 • mevr. Markéta Stará, wethouder
 • hr. Petr Formánek, directeur van de sporthal en raadslid
 • mevr. Radka Volfová, assistente van de burgemeester
 • mevr. Renata Menclová, tolk
 • hr. Vladimir Kyncl, chauffeur

 

Het programma bestond uit:

 • een ontvangst door het college van B & W van Meppel
 • een bezichtiging van het stadhuis van Meppel
 • een busrit door het centrum en het buitengebied van Meppel
 • een wandeling door de binnenstad van Meppel
 • een bezoek aan scholengemeenschap Stad en Esch
 • een bezoek aan schouwburg Ogterop

                    

                                                        

 

Het bestuur van de Stichting Stedenband Meppel-Most was in de gelegenheid op deze dag een aantal lopende en toekomstige zaken ter sprake te brengen. Gespreksonderwerpen waren:

 • de communicatie tussen de werkgroep in Most en het stichtingsbestuur in Meppel
 • ondersteuning en ontwikkeling van aktiviteiten in Meppel en Most
 • een concertreis naar Most in april 2016 ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het Meppeler Mannenkoor
 • de organisatie van een dubbelconcert van het Meppeler Mannenkoor en het mannenkoor PSSU uit Most
 • een uitvoering van het Concert voor kerkorgel en strijkorkest van Nico Verrips door organist Mannes Hofsink en strijkorkest Gassmanna in de kerk van Most
 • de komst van 4 studenten van de VOS- school naar Meppel in april 2016
 • voortzetting van de projecten tussen enkele scholen in Meppel en Most
 • een mogelijk bezoek van het kinderkoor Viva la Musica aan Most
 • onderzoek naar deelname vanuit Meppel aan het muziekfestival in Most (september 2016)
 • onderzoek naar deelname vanuit Most aan het volgende Meppeler Muziekfestival (mei 2017)
 • onderzoek naar de mogelijkheid van hernieuwde contacten op het gebied van sport
 • onderzoek naar de mogelijkheid van contacten op het gebied van gezondheidszorg