Alle activiteiten 2014

Meppel Culturele hoofdstad van Drenthe

De Stichting Stedenband Most-Meppel heeft in 2014 een aantal activiteiten georganiseerd of gestimuleerd die pasten bij het thema "Verbinding" van de manifestatie "Meppel Culturele hoofdstad van Drenthe".
De internationale verbinding werd gerealiseerd door de inbreng van Tsjechische kunst en cultuur:

 • Een expositie van schilderijen van 10 schilders uit Most in Kunsthuis Secretarie.
 • Een Tsjechische week met enkele activiteiten:
  • Een Tsjechisch-Slowaakse film tijdens het filmweekend van Filmhuis Meppel
  • Een lezing over Tsjechische Art Nouveau in Kunsthuis Secretarie
  • Een concert van het kamermuziekensemble PraŽák Quartet in schouwburg Ogterop.  
 • Een concert van het Gassmanna Kamerorkest tijdens het Meppeler Muziekfestival.

Zie bijlage:

Tsjechische week is cultureel feest

Zie  Cultuur 2014

 
Tentoonstelling in Secretarie Meppel

Van 12 januari tot en met 16 februari hebben 10 kunstenaars uit Most geëxposeerd in Kunsthuis Secretarie in Meppel.  

 

                                            

Zie: Cultuur 2014

 

Lezing over Art Nouveau in Tsjechië.
 
Op dinsdag 4 februari verzorgde archictectuurhistorica Nyncke Dinkla-Wouda een zeer boeiende lezing over Art Nouveau in Tsjechië in Kunsthuis Secretarie te Meppel. 
Art Nouveau of Jugendstil is de  rijke, decoratieve kunststijl die tussen 1890 en 1910 grote invloed had op de kunst en de architectuur in veel Europese landen. Vanuit Brussel, Parijs en Wenen bereikte deze moderne stijl ook de Tsjechische kunst en architectuur.
  
                                           

Zie: Cultuur 2014

 

Strijkkwartet Prazák geeft concert in Meppel

In het kader van de Tsjechische week gaf het beroemde Prazák Quartet op zondag 9 februari een concert in schouwburg Ogterop.

                                            

                                                                  

Zie: Cultuur 2014

 

Bezoek aan Most

Op 17 en 18 februari heeft een delegatie uit Meppel een bezoek gebracht aan Most. Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest.
De deelnemers:
• Ulie van Ittersum                 bestuurslid Stichting Stedenband
• Bart van den Dolder                  ,,
• Harm Jan Lanjouw                    ,,
• Michiel de Boer                     docent AOC Terra
• Anthonie Meuleman                  ,,

 

Het programma

Een gesprek in het stadhuis met:
 • Ing. Luboš Pitín, loco-burgemeester
 • MgA. Jiří Rumpík, directeur van de schouwburg
 • Ing. Eva Koudelková, hoofd afd. Onderwijs, Cultuur en Sport

Onderwerpen:

 • Voortzetting Stedenband Most-Meppel
 • Deelname vanuit Most aan het Meppeler Muziek Festival in 2014 en 2015
 • Deelname vanuit Meppel aan het Muziekfestival in Most in september 2015
 • Samenwerking tussen de scholen in Most en Meppel (Ecologie en e-Twinning)
 • De kandidatuur van Most voor de titel ‘Europese sportstad’
 
Een gesprek met directeur Tomáš Ondrášek van de Openbare Bibliotheek over de organisatie van exposities in Most en Meppel.

Gesprekken met diverse scholen:

 

 • Basisschool 5 over lopende en toekomstige projecten
 • Basisschool 1 over een Ecologieproject met AOC Terra
 • Basisschool 11 over een e-Twinningproject met basisschool Het Kompas
 • De Vyššý Odborna Škola over uitwisselingen en stages

Zie  Onderwijs 2014


Stage studenten VOŠ

Van 22 maart tot 13 april hebben drie studentes van de VOŠ-school stage gelopen in Meppel.
Twee studentes bij de gemeente Meppel en 1 studente bij het verpleeghuis De Zonnekamp in Steenwijk.

Zie  Onderwijs 2014


Continuering Stedenband


Op 24 april heeft de Gemeenteraad van Meppel besloten om de stedenband met Most te continueren voor de periode 2014 – 2018.

Zie bijlage
Stedenband met Most krijgt vervolg

 

Meppeler Muziek Festival

Op zaterdag 17 mei is in het kader van ‘Meppel Culturele hoofdstad van Drenthe’ een extra editie van het Meppeler Muziekfestival gehouden.
Hieraan is deelgenomen door het F.L. Gassmanna Kamerorkest uit Most.

                                                                                     

 

Zie  Cultuur 2014

Het muziekfestival is bijgewoond door een delegatie uit Most bestaande uit:

 • Ing. Luboš Pitín   Loco-burgemeester
 • Ing. Barbora Jeníčková  Kwaliteit manager
 • Ing. Eva Koudelková  Hoofd afd. Onderwijs, Cultuur en Sport
 • Mgr. Irena Petráková Fantová Hoofd afd. Toerisme en Sport
 • Mgr. Jana Nachtigalová   Directeur basisschool 1
 • Mgr. Marie Kudrnová   Plv. directeur basisschool 1

Naast het bijwonen van het cultureel programma heeft de delegatie in het stadhuis gesproken met o.a. wethouder Koos de Vos over:

 • de kandidatuur van Most voor de titel ‘Europese sportstad 2015’
 • Onderwijs in Meppel en Most

Ook zijn bezoeken gebracht aan basisschool Het Kompas (project e-Twinning) en AOC Terra
(project Ecologie).

Most Europese sportstad

Op 3 juli heeft de sportorganisatie ACES van de Europese Unie de titel ‘Europese Sportstad 2015’ toegekend aan Most.
Deze eervolle onderscheiding is toegekend op grond van een uitstekend sportbeleid en prima faciliteiten. Ongeveer 7 % van het gemeentelijk budget wordt besteed aan de sport.
Burg
emeester Westmaas heeft de nominatie van Most ondersteund met een aanbevelingsbrief.

Onderwijsprojecten

* Basisschool ZŠ 5 in Most

In de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 zijn door basisschool ZŠ 5 in de wijk Chanov drie projecten uitgevoerd die zijn mogelijk gemaakt door financiële steun van het Jan Amos Comeniusfonds in Zwolle. In het kalenderjaar 2014 zijn met financiële steun van het Comeniusfonds weer twee projecten gerealiseerd:

Experiental activities in education en Financial literacy is important for us.


* Het Kompas en AOC Terra
Twee onderwijsprojecten zijn in de opstartfase:
• E-twinning tussen basisschool Het Kompas en basisschool 11 in Most
• Een Ecologieproject tussen AOC Terra en basisschool 1 in Most

Zie  Onderwijs 2014

 

Verkiezing Gemeenteraad in Most

Op 10 en 11 oktober is in Most een nieuwe Gemeenteraad gekozen. Net als bij de vorige verkiezingen vonden er weer aanzienlijke verschuivingen plaats. In 2010 kreeg de lokale partij Sdružení Mostečané Mostu (SMM) van burgemeester Vlastimil Vozka de absolute meerderheid met 26 van de 45 raadszetels. Nadat de heer Vozka in april 2014 door de gemeenteraad uit zijn functie is ontheven is hij met de nieuwe partij Severočeši Most met succes de strijd aangegaan met de overige partijen. Het resultaat was pas definitief nadat de Rechtbank het door SMM ingediende bezwaar tegen de verkiezingsuitslag heeft verworpen.                                                      

   2014 2010
Severočeši Most 18 zetels 0 zetels
SMM 10 26
ANO 2011 6 0
KSČM (communisten) 5 5
ODS (liberaal-conservatieven) 3 6
ČSSD (sociaal-democraten) 3 6
Overige partijen 0 2Op 3 december 2014 heeft de Gemeenteraad de leden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders gekozen. De samenstelling van het nieuwe college is:

 • Mgr. Jan Paparega       burgemeester
 • Ing. Marek Hrvol            1e loco-burgemeester
 • Ing. Vladimíra Ilievová  2e loco-burgemeester
 • Ing. Markéta Stará         3e loco-burgemeeste

 

Zie bijlagen
Achtergrondinformatie Gemeenteraadsverkiezing Mos
t

Nieuw College van burgemeester en wethouders in Most