Onderwijs 2014

Bezoek aan Most

Op 17 en 18 februari heeft een delegatie uit Meppel een bezoek gebracht aan Most. Op vier scholen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest.

De deelnemers:

 • Ulie van Ittersum       bestuurslid Stichting Stedenband
 • Bart van den Dolder     ,,
 • Harm Jan Lanjouw       ,,
 • Michiel de Boer          docent AOC Terra
 • Anthonie Meuleman     ,,

Základní škola 5 (basisschool 5)

In het schooljaar 2011 – 2012 is door basisschool ZŠ 5 in de wijk Chanov het eerste project ‘Škola nás baví’ (Wij vinden de school leuk) uitgevoerd dat door financiële steun van het Jan Amos Comeniusfonds in Zwolle mogelijk is gemaakt. In het schooljaar 2012 – 2013 zijn met financiële steun van het Comeniusfonds weer twee projecten uitgevoerd:

Škola nás baví (2 en 3) en Poznej svůj kraj v průběhu ročních období   (Ontdek je eigen regio in de seizoenen)

In het kalenderjaar 2014 zijn met financiële steun van het Comeniusfonds weer twee projecten gerealiseerd:

1. Experiental activities in education
Hierbij zijn op 11 themadagen diverse thema’s behandeld, zoals verkeer, dierenbescherming, het theater, de kleine Jezus, een creatieve workshop met de ouders.

2. Financial literacy is important for us.
Een project over Bewustwording en verantwoordelijkheid betreffende het omgaan met geld.

 

                                                                                                                       


Zie voor de themadagen de bijlage Experiental activities in education

Základní škola 1 (basisschool 1)

Op voorstel van burgemeester Vlastimil Vozka zijn inleidende gesprekken gevoerd over een Ecologie-project tussen ZŠ1 en AOC Terra.

Gesprekspartners:

 • Mgr. Jana Nachtigalová,                     directeur
 • Mgr. Ivana Strnadová,                       lerares biologie, coördinator milieu-onderwijs en voorzitter regionale groep KEV
 • PaedDR. RNDr. Milada Švecová, CSc., voorzitter van de ‘Ecologie Onderwijs Club’
 • Mgr. Petra Trojnová,                          hoofd afd. Onderwijs gemeente Most
 • Mgr. Jana Hejnová,                            hoofd afd. Subsidies gemeente Most

Základní Škola 11 (basisschool 11)

Met de directeur en twee docenten is gesproken over:

 • een op te zetten project e-Twinning met basisschool Het Kompas
 • een kunstproject met AOC Terra
 • deelname van het kinderkoor Korálek aan het Meppeler Muziekfestival

Gesprekspartners:

 • Mgr. Svatopluk Matějka, directeur en dirigent kinderkoor Korálek
 • Jana Pemlová, lerares Engels en coördinator e-Twinning
 • Daniel Havel, leraar Kunst

Vyššy Odborna Škola

Met docentes van deze school is gesproken over een vervolg op de uitwisselingsactiviteiten van de afgelopen jaren:

 • Stages (bij de gemeente Meppel en De Zonnekamp in Steenwijk)
 • Een excursie van docenten Gezondheidszorg naar Meppel (Erasmus-programma)
 • Overige uitwisselingsmogelijkheden.

 

Stage studenten VOŠ

Van 22 maart tot 13 april hebben drie studentes van de VOŠ-school stage gelopen in Meppel. Twee studentes bij de gemeente Meppel en één studente bij het verpleeghuis De Zonnekemp in Steenwijk.

Klik hier voor foto's


Onderwijsprojecten
Twee onderwijsprojecten zijn in de opstartfase:

E-Twinning
Basisschool Het Kompas en basisschool 11 in Most zijn begonnen aan dit project, waarin leerlingen van 11 en 12 jaar oud via internet, in de beschermde omgeving van de scholen, contact met elkaar hebben. De voertaal is Engels. Het project wordt ondersteund door het Europees Platform.
De eerste  deelprojecten zijn het maken van een powerpoint-presentatie waarin de leerlingen zich voorstellen.
Daarna wordt informatie over de school en de omgeving verzameld.

Zie bijlage:
Twinning Label


Ecologie
De leerlingen van AOC Terra en basisschool 1 in Most gaan informatie uitwisselen en kleine deelprojecten doen met als thema Ecologie.
Een tegenvaller is dat de aanvraag voor Europese subsidie is afgewezen, waardoor de oorspronkelijke opzet moet worden vereenvoudigd.