Onderwijs 2013

 
 
In 2010 en 2012 hebben studenten van de VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, voluit
"Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Strední zdravotnická škola Most",
stage gelopen bij bedrijven in en nabij Meppel, de gemeente Meppel en verpleeghuis De Zonnekamp in Steenwijk.
 

In 2013 zijn onder de naam INVOŠ twee nieuwe projecten gerealiseerd met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds, de gemeente Most, de Kamer van Koophandel, het ziekenhuis en bedrijven in Most.

Doel: innovatie en modernisering van het onderwijs en praktische training.

De projecten:

        A.    Gastlessen door buitenlandse experts
        B.    Een excursie naar Meppel door studenten en docenten.

De lezingen hebben plaatsgevonden op 10 april 2013 en de excursie vond plaats van 16 t/m 19 september 2013.

 

De gastlessen in Most

Vier leden van de Meppeler delegatie die op 10 en 11 april een bezoek heeft gebracht aan Most hebben gastlessen gegeven aan de VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Deze school verzorgt op MBO- en HBO-niveau voor meer dan 2000 studenten opleidingen op het gebied van economie, handel, sociale onderwerpen, pedagogie en verpleegkunde.

De behandelde onderwerpen waren:

          Het politiek-bestuurlijke systeem in Nederland en Meppel

 Burgemeester Jan Westmaas vertelde aan studenten van de bedrijfskundige en juridische opleiding van de school over het politiek-bestuurlijke stelsel in Nederland op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Voorafgaand aan de lezing werd een introductiefilm over Meppel vertoond. Vanuit de school is erg positief gereageerd op deze lezing. Met name de actuele situatie in Nederland (troonswisseling, schaalvergroting gemeenten) en Meppel (decentralisatie, de rol van de burgemeester en de rol van de jeugd werden als zeer informatief ervaren. De vragen gingen onder andere over de rol van de gemeente, de politie en de rol van de woningcorporaties.

 


                           

 

          Het onderwijssysteem in Nederland

 door Marisa Grotens, zelfstandig onderwijs-adviseur. Marisa besprak:

 • de historische context van het onderwijs in Nederland
 • het onderwijssysteem, zoals
                  - openbaar en bijzonder onderwijs
                  - de opbouw van basis- tot universitair onderwijs
 •  actuele maatschappelijke onderwerpen in relatie tot het onderwijsbeleid
 •  het onderwijs in Meppel
                  - de soorten onderwijs
                  - het nieuwe onderwijspark Ezinge

 

                                    

Zie     PP-presentation Marisa Grotens

 

De vertrouwenspersoon in het Nederlandse onderwijssysteem

 door Bart van den Dolder, voormalig docent, stafmedewerker en vertrouwenspersoon van het Drenthe College.

Bart gaf uitleg over zijn werk als vertrouwenspersoon aan het Drenthe College. Hij besteedde speciale aandacht aan het onderwerp "pesten op school".
Een jong meisje uit Meppel pleegde enkele jaren geleden zelfmoord omdat zij op school werd gepest.

 

                      

 

 Zie     PP-presentation Bart van den Dolder

 

          Internationalisering van het onderwijs: waarom en hoe?

door Wilfred van Eisden, docent en coördinator Internationale uitwisselingen van de    Stenden Hogeschool.

 Wilfred behandelde:

 • Een korte karakteristiek van Nederland
 • Waarom is internationalisering van het onderwijs noodzakelijk, op macro-, meso- en microniveau
 • De diverse onderwijsafdelingen van Stenden
 • De onderwijsprogramma’s in het Nederlands en in het Engels
 • De uitwisselingsprogramma’s voor studenten
 • Het profiel van Stenden in Meppel

 

                     

 

Zie     PP-presentation Wilfred van Eisden

  

* Basisschool 5

Ulie van Ittersum, Bart van den Dolder en Jac Sieben hebben, vergezeld door Marisa Grotens en Wilfred van Eisden, op 11 april in basisschool 5 in Chanov gesproken met de directeur mevrouw Monika Kynclová en leraar Alkis Mironidis. De lopende projecten en ideeën voor nieuwe projecten zijn besproken.

In het schooljaar 2011 – 2012 is door basisschool ZŠ 5 in de wijk Chanov het eerste project ‘Škola nás baví’ (Wij vinden de school leuk) uitgevoerd dat door financiële steun van het Jan Amos Comeniusfonds in Zwolle mogelijk is gemaakt.

In het schooljaar 2012 – 2013 zijn met financiële steun van het Comeniusfonds weer twee projecten uitgevoerd:
 

Škola nás baví (3) en Poznej svůj kraj v průběhu ročních období  (Ontdek je eigen regio in de seizoenen)

Ook deze zijn gekoppeld aan de seizoenen:
Podzim  (de herfst)
Zima     (de winter)
Jaro       (de lente)
Léto      (de zomer)

Zie ook:     Onderwijs 2012

Zie voor de thema's en de projectdagen de bijlagen: Škola nás baví (3) en Poznej svůj kraj v průběhu ročních období

 

* Excursie VOŠ-school

Als tweede activiteit in het kader van het INVOŠ-project is voor 10 studenten en docenten van de Business-opleiding een excursie-programma georganiseerd. In de week van van 16 t/m 19 september zijn bezocht:

 •  Scania in Zwolle
 •  Astellas in Meppel
 •  het DA distributiecentrum in Zwolle
 •  de Ramspolbrug bij Kampen
 •  Mammoet in Schiedam
 •  de Rotterdamse havens
 •  de binnenstad van Delft
 •  de Tweede Kamer in Den Haag
 •  de haven van Scheveningen

De deelnemende studenten en docenten (toevallig alle tien vrouwen!) hebben veel informatie gekregen over de organisatie van de bedrijven en inzicht gekregen over het leven en werken in Nederland.

Als ‘toegift’ is er in de Tsjechische ambassade in Den Haag een ontmoeting geweest met de Tsjechische ambassadeur, de heer Jaroslav Horák. De ambassadeur heeft uitvoerig met zijn landgenoten gesproken over hun ervaringen tijdens deze week.

 

                          

 

 Klik hier voor de website van de Vyšší odborná škola

 

* Basisschool 7

Tijdens het bezoek van de Meppeler delegatie aan Most  kwam Marisa Grotens op 10 april in gesprek met mevrouw Libuše Hrdinová. Zij is directeur van basisschool 7, en ook lid van de gemeenteraad en van de ‘rada’. De volgende dag hebben Marisa en Wilfred van Eisden een bezoek gebracht aan de school. Op voorstel van mevrouw Hrdinová is afgesproken om te onderzoeken of er contact kan worden gelegd tussen deze school en een basisschool in Meppel. Het doel: contact tussen leerlingen van 11 en 12 jaar, via internet en in het Engels.

De voorbereiding van het project ging na 11 april echter in twee snelheden.

In Meppel

Marisa Grotens en Ulie van Ittersum hebben de directeur en de docenten van basisschool Het Kompas enthousiast gekregen voor deelname aan het project met de werktitel e-Twinning. Het Europees Platform heeft ook medewerking toegezegd.

In Most

De contacten met basisschool 7 verliepen zeer moeizaam. E-mails werden niet of nauwelijks beantwoord. Beloftes werden niet nagekomen. Begin november is besloten om deze samenwerking te beëindigen.

e-Twinning

Omdat de docenten van Het Kompas in de startblokken stonden om een project e-Twinning te beginnen is inmiddels contact gezocht met twee andere basisscholen in Most.