Alle activiteiten 2013

 

Poppenspeltheater Valentijn in Most

Op 6 april heeft Elly Bakker met haar poppenspeltheater Valentijn voorstellingen gegeven in het poppenspeltheater Divadlo rozmanitostí in Most.

 

 

 Zie       Cultuur 2013

Bezoek aan Most

Op 10 en 11 april 2013 heeft een delegatie uit Meppel een bezoek gebracht aan Most. Tijdens dit bezoek zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest.

De deelnemers

 • Jan Westmaas            burgemeester
 • Najib Ouaamar            ambtenaar Mondiaal beleid
 • Ulie van Ittersum        bestuurslid Stichting Stedenband
 • Bart van den Dolder              ,,
 • Jac Sieben                          ,,
 • Harm Jan Lanjouw                ,,
 • Marisa Grotens           onderwijskundige
 • Wilfred van Eisden      Stenden Hogeschool

 

 Het programma

* Gastlessen

Vier deelnemers hebben gastlessen gegeven aan de school VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ

 • Jan Westmaas           Het politiek-bestuurlijke systeem in Nederland en Meppel
 • Marisa Grotens           Het onderwijssysteem in Nederland
                                   - de historische context
                                   - actuele maatschappelijke onderwerpen in relatie tot het onderwijsbeleid
 • Bart van den Dolder   De vertrouwenspersoon in het Nederlandse onderwijssysteem
 • Wilfred van Eisden     Internationalisering van het onderwijs: waarom en hoe?

 Zie       Onderwijs 2013 

 * Meppel en Most

 Burgemeester Westmaas heeft met burgemeester Vlastimil Vozka en loco-burgemeester Luboš Pitín gesproken over o.a.

 1. Ontwikkelingen in Most: werkgelegenheid, verkiezingen, sport, volkshuisvesting.
 2. De Stedenband

Most:

Burgemeester Vozka gaf aan dat de stedenband zowel in formele als informele zin positief ervaren wordt en draagvlak heeft binnen Most. De onderwerpen die in het verleden behandeld zijn (IT, Reiniging, Minderhedenbeleid etc.) waren erg interessant en nuttig omdat hier veel van is opgestoken. Voorbeeld hiervan zijn de ondergrondse containers die nu ook in Most zijn geplaatst. Binnen Most is er dus ook geen discussie over het wel/niet doorgaan met de stedenband. Het is opgenomen in de begroting en om die reden heeft de Gemeenteraad daar dan ook geen discussie over. Er zal een vaste contactpersoon worden benoemd, die zorg zal dragen voor de uitvoering van de stedenband.

Meppel:

Burgemeester Westmaas gaf aan dat de inhoudelijke thema’s en de uitwisselingen positief hebben bijgedragen aan kennisbevordering en goede onderlinge verstandhoudingen. De Gemeenteraad zal eind 2013 of begin 2014 weer de stedenband evalueren, en een besluit nemen over verlenging.

    3. Mogelijkheden voor uitwisselingen

* Een Tsjechische week in Meppel

De Stichting Stedenband wil graag de gemeente Most betrekken bij activiteiten in het kader van ‘Meppel, culturele hoofdstad van Drenthe’. Burgemeester Vozka heeft toegezegd in 2014 een aandeel te zullen leveren, maar hij heeft voorkeur voor een week in mei.

* Een onderwijsproject tussen scholen in Most en Meppel.

Burgemeester Vozka heeft voorgesteld om binnen het Europese Comenius-programma een samenwerking tot stand te brengen tussen een school in Most en een school in Meppel met als thema Ecologie. In Meppel zal het AOC Terra College worden benaderd.

* Werkbezoek aan Meppel.

Burgemeester Vozka zal met enkele vertegenwoordigers van de lokale en regionale politie in september een bezoek brengen aan Meppel om te praten over het thema Veiligheid.

* Werkbezoek Gemeenteraad aan Most

Burgemeester Vozka heeft de Gemeenteraad van Meppel uitgenodigd om in het najaar 2013 een bezoek te brengen aan Meppel.

     4. Sporthal

Tot slot hebben burgemeester Westmaas en Najib Ouaamar met burgemeester Vozka een bezoek gebracht aan de gerenoveerde sporthal in Most. Deze hal met 1000 zitplaatsen voldoet aan alle moderne eisen. De ruimtes kunnen gescheiden worden verwarmd. De exploitatie is in handen van het sportbedrijf, een dochteronderneming van de gemeente Most 

 

* Kamer van Koophandel

Jan Westmaas, Najib Ouaamar, Jac Sieben en Harm Jan Lanjouw hebben met voorzitter Rudolf Jung en directeur Karel Bořecký van de Kamer van Koophandel in Most gesproken over:

 • De mogelijkheden voor contacten tussen bedrijven in Most en Meppel. De kansen hiervoor worden niet hoog ingeschat.
 • Uitwisseling van informatie over de structuur van de Kamers in Most resp. Tsjechië en Noord-Nederland resp. Nederland. De ideeën hiervoor zullen worden uitgewerkt.

 

* Diakonie

Ulie van Ittersum en Bart van den Dolder, vergezeld door Marisa Grotens en Wilfred van Eisden, hebben een gesprek gehad met de directeur Blaho Čičel en het  hoofd van het adviescentrum mevrouw Markéta Strížová. De heer Čičel spraak zijn dank uit voor de gift van Jaap en Petra de Boer in 2011, waardoor een project voor schuldpreventie bij jongeren mogelijk is gemaakt: ‘Dluhy nejsou osud’, schulden zijn niet fataal. Met een brochure worden leerlingen van 13, 14, 15 jaar en hun ouders gewezen op het gevaar van schulden maken. (zie Alle activiteiten 2011.) Het project is in een stroomversnelling gekomen, en heeft een vervolg gekregen met voorlichting aan oudere leerlingen.

De Diakonie zal een voorstel doen voor een nieuw project.

Zie bijlage:
 
 

* Basisschool 5

Projecten basisschool ZŠ 5 in Most

In het schooljaar 2011 – 2012 is door basisschool ZŠ 5 in de wijk Chanov het eerste project ‘Škola nás baví’ (Wij vinden de school leuk) uitgevoerd dat door financiële steun van het Jan Amos Comeniusfonds in Zwolle mogelijk is gemaakt. In het schooljaar 2012 – 2013 zijn met financiële steun van het Comeniusfonds weer twee projecten uitgevoerd:

Škola nás baví (3) en Poznej svůj kraj v průběhu ročních období  (Ontdek je eigen regio in de seizoenen)

Zie        Onderwijs 2013

 

* Basisschool 7

Met de directeur van basisschool 7, mevrouw Libuše Hrdinová, is afgesproken om te onderzoeken of er contact kan worden gelegd tussen deze school en een basisschool in Meppel, via internet en in het Engels.

Zie       Onderwijs 2013

 

* Drents Jeugdorkest

Bart van den Dolder en Harm Jan Lanjouw hebben met directeur Jiří Rumpík van de schouwburg in Most een bezoek gebracht aan Teplice, om met mevrouw Eva Stieberová van de schouwburg in Teplice de locatie te bekijken waar het Drents Jeugdorkest tijdens de concertreis in Tsjechië op 20 juli 2013 een concert kan geven. 

Zie        Cultuur 2013

 

* Samenwerking ziekenhuizen

Jac Sieben en Harm Jan Lanjouw hebben met mevrouw Hana Nedělková, hoofdverpleegster van het ziekenhuis in Most, een gesprek gehad naar aanleiding van de brief van apotheker Peter Lerk van het Diaconessenhuis, waarin is verzocht om gezamenlijk de mogelijkheden voor contacten tussen de ziekenhuizen van Meppel en Most te onderzoeken.

  

* Drents Jeugdorkest

Het Drents Jeugdorkest o.l.v. Nico Sieffers heeft van 13 tot 21 juli een concertreis naar Tsjechië gemaakt. Het orkest met ruim 60 leden heeft overnacht in het Ring Hotel in Svinčice bij Most. Er zijn concerten gegeven in onder andere Most, Teplice, Karlovy Vary, Louny en Chomutov. 

Zie       Cultuur 2013

 

* Excursie VOŠ-school

Voor 10 studenten en docenten van de school is van 16 t/m 19 september een excursie-programma georganiseerd. Bezocht zijn o.a.:

 • diverse bedrijven in Meppel, Zwolle en Schiedam
 • de Ramspolbrug bij Kampen
 • de Rotterdamse havens
 • de Tweede Kamer in Den Haag
 • de Tsjechische ambassadeur

Zie       Onderwijs 2013

 

* Werkbezoek aan Meppel

 Burgemeester Vlastimil Vozka heeft van 20 t/m 22 oktober een werkbezoek gebracht aan Meppel. De delegatie bestond uit:

 • Vlastimil Vozka         burgemeester
 •  Lucie Jungmannová   preventie-medewerker van de gemeentepolitie in Most
 •  Jiří Volprecht           hoofd van de regionale politie
 •  Jindřich Bergmann    plaatsvervangend hoofd van de regionale politie
 •  Jaroslav Hrvol          medewerker van de gemeentepolitie in Most 

Het programma

 • Een inleiding over het handhavingsbeleid in Meppel.
 • De handhaving van de openbare orde in de praktijk tijdens de zaterdagnacht in het centrum van Meppel.
 • Een bezoek aan de meldkamer van de politie in Drachten.
 • Een presentatie in het politiebureau van Meppel over de organisatiestructuur van de politie en de rol en de bevoegdheden van de gemeente Meppel.
 

* Diakonie Most

Na het succesvolle project in 2011 is in 2013 een bijdrage geleverd aan een nieuw project van de Diakonie in Most. Het project behelst de training van vrijwilligers die als mentor zullen optreden voor jongeren van 6 tot 15 jaar die extra risico’s lopen omdat ze behoren tot sociaal zwakkere groepen.

Het doel van het project:

 • voorkomen van risicovol gedrag (alcohol, drugs, diefstal enz.  
 • verrijking van de sociale achtergrond van het kind door een nauwe band met de mentor
 • verbetering van de kwaliteit van kwetsbare kinderen