Ontstaan van de stedenband tussen Meppel en Most

In 1996 is in de Rotary Club Meppel het idee ontstaan om ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de club in 1997 contact te zoeken met een Rotary Club in Polen, Tsjechië of Hongarije. Het uiteindelijke doel was om te komen tot een jumelage tussen twee gemeenten. Dit heeft geleid tot contact met de Rotary Club in de Tsjechische stad Most (Noord-Bohemen). In 1997 is het plan verder uitgewerkt:

  • Met de gemeente Meppel en diverse maatschappelijke organisaties is gesproken over het draagvlak voor een stedenband.
  • Hiervoor zijn ook bezoeken gebracht aan de Rotary Club Most en het gemeentebestuur van Most.
  • Op 19 april 1997 is een intentieverklaring ondertekend.

Op 5 november 1998 is opgericht de Stichting Stedenband Most-Meppel, met als doel: “Het ontwikkelen, stimuleren en onderhouden van, alsmede het onderzoek en de uitvoering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de steden Most en Meppel.” De eerste voorzitter was de heer Jos Botterop. In april 1999 heeft een delegatie uit Meppel onder leiding van burgemeester Cees Bijl een bezoek gebracht aan Most om de raakvlakken tussen de beide gemeenten te bespreken. Op 7 oktober 1999 heeft de gemeenteraad van Meppel ingestemd met het aangaan van een Stedenband met Most. In oktober 1999 is opnieuw een delegatie van de Gemeente Meppel, de Rotary Club Meppel en de Stichting Stedenband naar Most geweest. Twee activiteiten hebben de nieuwe Jumelage ingeleid:

  • Wethouder Bořek Valvoda en wethouder Wim Zwaan hebben de fototentoonstelling ‘Meppel Toen en Nu’ van fotograaf Albert Brunsting geopend;
  • Wethouder Hana Jeníčková, Rotary-president Harry Groeneveld en wethouder Wim Zwaan hebben symbolisch de eerste van 3000 bloembollen geplant bij het stadhuis en de schouwburg van Most.
Op 30 oktober 1999 hebben de burgemeesters Cees Bijl van Meppel en Jiří Šulc van Most in het Meppeler Expositie Centrum De Secretarie de ‘Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van een Stedenband tussen Most en Meppel’ ondertekend.
Beide partijen zijn overeengekomen te zullen stimuleren dat:
  • Contacten en uitwisselingen tot stand komen tussen het ambtelijk en het bestuurlijk apparaat van beide gemeenten;
  • Contacten en uitwisselingen tot stand komen op het gebied van bedrijfsleven, cultuur, onderwijs, sport, volksgezondheid, volkshuisvesting en welzijn.

Op 30 oktober 2009 hebben de burgemeesters Jan Westmaas van Meppel en Vlastimil Vozka van Most in het stadhuis van Most de uitgangspunten van 1999 herbevestigd door het ondertekenen van een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst.

Documenten: