Bestuur en politiek

Bestuur en politiek

Het politiek-bestuurlijke systeem is in hoofdlijnen:

Statutární Město Most                        College van burgemeester en wethouders

Rady města                                        Raad van collegepartijen (11 leden)
                                                          * de burgemeester   
                                                          * de drie wethouders
                                                          * de fractievoorzitters van de collegepartijen
                                                          * enkele andere leden van de coalitiepartijen                                 

    
                                                          Deze raad vergadert elke week

Zastiputelstvo městu Most                   Gemeenteraad (45 leden)


Verkiezing Gemeenteraad in Most

                  
Op 10 en 11 oktober is in Most een nieuwe Gemeenteraad gekozen. Net als bij de vorige verkiezingen vonden er weer aanzienlijke verschuivingen plaats.
In 2010 kreeg de lokale partij Sdružení Mostečané Mostu (SMM) van burgemeester Vlastimil Vozka de absolute meerderheid met 26 van de 45 raadszetels.
Nadat de heer Vozka in april 2014 door de gemeenteraad uit zijn functie is ontheven, in verband met een omstreden declaratie van studiekosten, is hij met de nieuwe partij Severočeši Most met succes de strijd aangegaan met de overige partijen.
Het resultaat was pas definitief nadat de Rechtbank het door SMM ingediende bezwaar tegen de verkiezingsuitslag heeft verworpen.
 

  2014 2010
Severočeši Most 18 zetels 0 zetels
SMM 10 26
ANO 2011 6 0
KSČM (communisten) 5 5
ODS (liberaal-conservatieven 3 6
ČSSD (sociaal-democraten) 3 6
Overige partijen 0 2

Op 3 december 2014 heeft de Gemeenteraad de leden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders gekozen.
De samenstelling van het nieuwe college is:

  • Mgr. Jan Paparega    burgemeester
  • Ing. Marek Hrvol   1e loco-burgemeester
  • Ing. Vladimíra Ilievová  2e loco-burgemeester
  • Ing. Markéta Stará   3e loco-burgemeester

Zie bijlage

Achtergrondinformatie Gemeenteraadsverkiezing Most

Nieuw College van Burgemeester en Wethouders in Most